• SCIO testovanie 2014

   • 16.12.2014 09:52
   • Národné porovnávacie skúšky na VŠ
   • Dňa 25.11.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili národných porovnávacích skúšok SCIO, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na desiatky fakúlt vysokých škôl. Skúšky prebiehajú formou písomného testu v šiestich termínoch v celej ČR a na Slovensku. Skúška testuje základné zručnosti a schopnosti, ktoré študent potrebuje pre úspešné vysokoškolské štúdium. Slovenský variant testu je vyžadovaný na slovenských fakultách test uznáva aj niekoľko českých fakúlt. SCIO potom väčšine fakúlt automaticky posiela najlepší dosiahnutý výsledok.

   • Naspäť na zoznam článkov