• Návšteva vydavateľského a vzdelávacieho domu – PORADCA PODNIKATEĽA

   • 26.03.2018 09:33
   • Dňa 20. marca 2018  „Medzinárodný deň šťastia :D“, bol naším šťastným dňom, kedy naši žiaci v sprievode svojich pedagógov mali možnosť navštíviť vzdelávací dom – PP. Absolvovali zaujímavé prednášky, ktoré lektorovali pán riaditeľ Mgr. Juraj Málik a pán Ing. Dávid Vrtaňa.
   •  

    Vtipným a motivačným spôsobom našim žiakom priblížili poslanie ich vydavateľstva a aktivít zameraných na vzdelávanie a poradenstvo pre podnikateľov. Dozvedeli sme sa o „ťaháku na šťastie, úspech i osobný rast“, aby sme porozumeli svojmu životu a mali ho pevne v rukách. Z ich úst sme si vypočuli to najdôležitejšie o marketingovej i manažérskej komunikácii, vnímaní medzinárodného obchodu, o globalizácii i o tom, akým spôsobom vytvoriť príťažlivú prezentáciu.

    Samotní žiaci prezentovali svoje myšlienky a vďaka vlastnej šikovnosti „mali to šťastie“ a získali hodnotné knižky, ktorých autorom je sám pán Málik.  Na záver sme si ešte všetci spoločne otestovali svoje predpoklady k podnikaniu. Z tejto návštevy sme skutočne všetci odchádzali nabití energiou, spokojnosťou a podaktorí aj odhodlanosťou byť tým najlepším.

   • Naspäť na zoznam článkov