• Native speaker na škole

   • 18.04.2018 08:46
   •  
   • Žiaci 4. ročníka mali počas týždňa od 26.2.-2.3.2018 možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku pod vedením rodeného Angličana, lektora Grahama Lasta. Aj napriek tomu, že žiaci boli spočiatku nesmelí, postupne sa rozrozprávali a hodiny pre nich predstavovali príjemné spestrenie vyučovacieho procesu. Žiaci komunikovali výhradne v anglickom jazyku, precvičovali si gramatiku, slovnú zásobu a zdokonaľovali si výslovnosť či intonáciu. Žiaci spolu s lektorom rozoberali viaceré témy, ako napríklad "Health Care" , "Shopping" , "Jobs and professions" a svoje vedomosti obohatili o nové poznatky aj v témach "Towns and places" , "Travelling" a mnoho ďalších.

    Vyučovanie s native speakerom sa stretlo u žiakov s pozitívnymi ohlasmi, a preto veríme, že budúci rok k nám Graham Last zavíta opäť smiley.

   • Naspäť na zoznam článkov