• Marec – mesiac knihy

   • 22.04.2018 15:09
   • „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť,
    znamená stávať sa hlupákom.“
    Ján Amos Komenský 

         

   • Marec už tradične patrí knihám a nebolo tomu inak ani tento rok. Žiacka školská rada pripravila pre spolužiakov malé prekvapenie. V jednej z voľných tried vytvorila malú knižnicu. Knihy priniesli žiaci, ktorí radi čítajú, ale aj učitelia. Postupne knižnicu navštevovali žiaci všetkých ročníkov. Spoločne si prelistovali pár kníh a porozprávali sa o nich. 

    Hlavným zámerom bolo zvýšiť záujem o knihy medzi žiakmi, oddýchnuť si od sveta modernej technológie a opäť si privoniať ku knihe.

     

   • Naspäť na zoznam článkov