• Deň otvorených dverí výchovných poradcov

   • 18.09.2018 08:24
   • 25. septembra 2018 (utorok)  o 10,00  hod.

   • Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, 010 01 Žilina

     

     

    Vás pozýva na tradičné stretnutie

     

    Deň otvorených dverí výchovných poradcov,

     

    ktorý sa uskutoční dňa 25. septembra 2018 (utorok)  o 10,00  hod. v budove Saleziánov (je potrebné vojsť do dvora), prízemie vpravo, oproti vrátnici.

     

    Milé kolegyne, kolegovia,

     

    usmernenie žiakov a rodičov v správnom výbere školy, problematika integrácie žiaka, spolupráca s rodičmi, odborníkmi a strednými školami, je každoročne náročnou témou. Dovoľte nám, aby ste prostredníctvom nášho zaujímavého stretnutia získali odpovede na tieto otázky.

     

    Tematické zameranie stretnutia

     

    „Integrácia žiakov, správny výber školy...“

    (odborné poradenstvo špecialistov v danej oblasti...)

     

    Hostia:

    Mgr. Dušan Grúň, riaditeľ CPPPaP Žilina,

    a odborníci z oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky

     

    Ste srdečne vítaní!

    Ing. Gabriela Pažická

      riaditeľka školy    

    NÁVRATKA

   • Naspäť na zoznam článkov