• Úspešný riešiteľ korešpondenčného kurzu ekológie

   • 08.11.2014 21:20
   • Úspešným riešiteľom korešpondenčného kurzu ekológie,

     
   • ktorý organizovala Katedra ekológie, FHPV Prešovskej univerzity, 

    sa stal náš žiak z III. A – Majko Lukáčsmiley

     

    Vďaka svojej šikovnosti, usilovnosti a záujmu o ekológiu a prírodu,

    sa dostal medzi 20 úspešných riešiteľov,

    ktorí získali možnosť zúčastniť sa plne hradeného odborného seminára v Prešove.

     

    Majko sa ho zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť,

    preto mu organizátori kurzu poslali mnoho študijných materiálov

    vďaka ktorým môže spoznať miesta, na ktoré sa ani mnohí z nás nedostanú. wink

    Srdečne blahoželáme.yes smiley

    JR

   • Naspäť na zoznam článkov