• Pomôžme rozhodnúť sa mladej generácii.

   • 08.11.2016 20:50
   • Súkromná stredná odborná škola pripravila pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a ich rodičov a tiež pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl, zaujímavú prednášku na tému:  „Pomôžme rozhodnúť sa mladej generácii.“

     

    Prednášky sa zúčastnili:

    • prof. Ing. Mária Rostašová, PhD.,  členka Vedeckej rady pre odbor odvetvové a prierezové ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v Žilinskej univerzite,
    • Ing. Iveta Andrejčáková  - vedúca oddelenia správy daní z Daňového úradu v Žiline,
    • Peter Pažický - výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti DEMOS trade, s. r.o. ,
    • Ing. Marek Planieta - osobný kouč, tréner i mentor pre osobný a firemný rozvoj.

     

     

    Stretnutie otvorila zriaďovateľka školy Ing. Bernadeta Gábrišová. Vo svojom príhovore, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom zúčastnených, hovorila o svojom rozhodnutí založiť Súkromnú strednú odbornú školu, ktorá už jedenásty rok píše svoju históriu.

    Pozvaní hostia zaujímavou formou priblížili účastníkom prednášky, čo očakávajú zamestnávatelia od absolventov škôl pri nástupe do práce, na akú vysokú školu je možné dostať sa zo stredných odborných škôl a zvlášť zo stredných odborných škôl s ekonomickým zameraním. Zároveň tým vyvrátili mýtus, že na vysokú školu je možné sa dostať  iba z gymnázií. To nakoniec potvrdila aj organizátorka stretnutia, riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy v Žiline Ing. Gabriela Pažická, keď zdôraznila, že absolventi Súkromnej strednej odbornej školy študujú na všetkých typoch vysokých škôl, či už s ekonomickým, technickým, pedagogickým, či právnickým zameraním. 

    Prednášajúci sa snažili rodičom poradiť, ako motivovať dieťa pri výbere strednej školy.
    Najmä Ing. Marek Planieta svoju prednášku dôvtipne prispôsobil veku študentov, napriek vážnosti témy, a tým sa priblížiť jazyku mladých ľudí. Podľa reakcií môžeme skonštatovať, že podujatie sa stretlo s pozitívnou odozvou pozvaných, ktorí mali po skončení prednášky možnosť prezrieť si priestory Súkromnej strednej odbornej školy a dozvedieť sa viac o štúdiu na škole.

     

    Deň otvorených dverí na Súkromnej strednej odbornej škole sa bude konať 22. novembra 2016 od 10.00  - 17.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

     

    Mgr. Andrea Mičianová, učiteľka SSOŠ

     

   • Naspäť na zoznam článkov