• Riaditeľské voľno v dňoch 14. – 15. marca 2017

   • 14.03.2017 08:37
   • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
    Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno v dňoch 14. – 15. marca 2017, z organizačných dôvodov, konanie písomných maturitných skúšok.
     
                                                                                                                              Ing. Gabriela Pažická
                                                                                                                                  riaditeľka školy
     
   • Naspäť na zoznam článkov