Maturity › Rozpis triedy: IV.A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Natália Adamovská
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Katarína Baránková
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Barbara Blaháková
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Veronika Danajová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Paulína Ďatková
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Tatiana Fabinyová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Lucia Filipová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Simona Hlucháňová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Adam Hulín
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Anna Chabadová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Erik Janek
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Lucia Jankulová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Samuel Kohút
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Katarína Kováčiková
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Petra Lysíková
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Mária Marešová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Iveta Mravcová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Emma Nemčíková
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Alexandra Pavelčíková
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Anetta Planietová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Martin Rychnavský
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Jakub Safko
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Sabrina Ševčíková
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Andrea Škrobáková
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Monika Šlesarová
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Natália Veveričíková
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Samuel Zigo
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  
Kristián Židek
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky  
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky  

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.03.2020