• Návšteva vydavateľského a vzdelávacieho domu – PORADCA PODNIKATEĽA

     • Dňa 20. marca 2018  „Medzinárodný deň šťastia :D“, bol naším šťastným dňom, kedy naši žiaci v sprievode svojich pedagógov mali možnosť navštíviť vzdelávací dom – PP. Absolvovali zaujímavé prednášky, ktoré lektorovali pán riaditeľ Mgr. Juraj Málik a pán Ing. Dávid Vrtaňa.
     • Riaditeľské voľno v dňoch 13. – 14. marca 2018

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno v dňoch 13. – 14.  marca 2018, z organizačných dôvodov.
       

        Ing. Gabriela Pažická

                                                                                                                                                      riaditeľka školy

     • DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ

     • Prepájanie stredoškolského štúdia s vysokoškolským