• EnglishGo

     • Naša škola sa zapojila do online súťaže s názvom EnglishGo.
      Za úspešné vyriešenie úloh sme získali ukážkovú hodinu a tiež hodinu s native speakerom. 
     • Was weißt du von den deutschsprachigen Ländern?

     • Čo vieš o nemecky hovoriacich krajinách?
     • Riaditeľské voľno dňa 21. a 22.  mája 2018

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
     • Prijímacie konanie 2018 - výsledky

     • Prijímacie konanie 2018 - výsledky

     • Girl's day

     • Už štvrtý krát sme boli súčasťou zaujímavého projektu Girl’s day – „Aj ty v IT“.
     • Prenáška na tému drogy

     • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytlo dňa 9. 5. 2018 žiakom 1. a 3. ročníka prednášku na tému Drogy a drogová závislosť, prostredníctvom ktorej boli oboznámení o nebezpečenstve, ktoré v súčasnosti číha na mladých ľudí v oblasti drog a iných závislostí. 
     • Študijno-vzdelávací zájazd do Londýna

     • Päť nezabudnuteľných dní. Aj tak by sme mohli opísať pobyt našich žiakov v Londýne – kráľovskom meste na Temži, ktorý prebiehal v termíne od 23. 4.-27. 4. 2018.
     • Výlet na Dubeň

     • Rozhľadňa Dubeň Slnečné dni lákajú von 
      Výlet na Dubeň - Obrázok 1  Výlet na Dubeň - Obrázok 2  
     • Matematika v každodennom živote

     • Dňa 18.4.2018 sa niektorí žiaci našej školy stretli v popoludňajších hodinách, aby strávili spoločný čas pri riešení zaujímavých matematických problémov.