• Inaugurácia členov Žiackej školskej rady
     • Inaugurácia členov Žiackej školskej rady

     •  

      ​​​​​​

     • Sárova Bystrica 2018

     • 16. októbra 2018 zorganizovalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja regionálne kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica.
     • Inovatívny piatok

     • Dňa 12. 10. sa vybraní žiaci III. ročníka pod vedením pani učiteľky Harantovej zúčastnili Inovačného workshopu - Inovatívny piatok, ktorý prebiehal na Žilinskej univerzite. 
       
     • OŽAZ - VRÁTNA DOLINA

     • Dňa 9. 10. sa žiaci III. ročníka zúčastnili v rámci OŽAZU turistického výstupu v chránenej krajinnej oblasti Národného parku Malej Fatry - časť Tiesňavy. 
     • Exkurzia na Oravský hrad – 1. A

     • Dňa 25. septembra sme sa  my – žiaci 1.A triedy
      v sprievode pani učiteľky Pajgerovej a pána učiteľa Turiaka  zúčastnili exkurzie na Oravský hrad.