• Deň učiteľov

     • „Učiteľom hodným toho mena je ten,
      ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“
     • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

     • Поздравляем с большим успехом!

      Naša žiačka Ljudmila Dolianovska získala na krajskom kole olympiády v ruskom jazyku fantastické 2. miesto v kategórii B3! 

     • Riaditeľské voľno dňa 12. a 13. marca 2019

     •  

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školyoznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka,riaditeľské voľno v dňoch  12. – 13. marca 2019, z dôvodu konania písomných maturitných skúšok.

       

      Ing. Gabriela Pažická

      riaditeľka školy