• Girl's day

     • Už piatykrát sme sa zúčastnili zaujímavej aktivity v IT svete. Vo svojich priestoroch v Bratislave nás privítali dievčatá zo softvérovej spoločnosti QBSW, a. s. 
     • Deň narcisov

     • Stali sme spoluorganizátormi dňa narcisov. 

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 23-krát. 
        

     • Riaditeľské voľno dňa 9. apríl 2019

     • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno dňa 9. apríla 2019, z dôvodu konania praktických maturitných skúšok.

       

      Ing. Gabriela Pažická

      riaditeľka školy