• Riaditeľské voľno 22. - 23. mája 2019

     • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno v dňoch 22. - 23. mája 2019z dôvodu konania maturitných skúšok.

       

      Ing. Gabriela Pažická

      riaditeľka školy

     • Prednáška - Inštitút finančného a podnikateľského vzdelávania

     • Dňa 16. 5. 2019 sa uskutočnila na našej škole odborná prednáška zameraná na podnikateľskú gramotnosť.
     • Výsledková listina PS 2019/2020

     • Výsledková listina PS 2019/2020