• Matematika v každodennom živote 

     • Dňa 19. júna 2019  sa na našej škole konala tradičná súťaž s názvom „Matematika v každodennom živote“. Tak, ako každý rok, aj v tomto roku sa niektorí žiaci našej školy stretli v popoludňajších hodinách, aby strávili spoločný čas pri riešení zaujímavých matematických problémov.

      Matematika v každodennom živote  - Obrázok 1
     • Exkurzia v Prahe

     • 31. mája a 1. júna sa žiaci 1. A spolu s pani učiteľkami Jankou Pajgerovou a Ivanou Bršťákovou zúčastnili exkurzie do Prahy, ktorá bola zároveň koncoročným školským výletom prvákov.
      Exkurzia v Prahe - Obrázok 1
     • Konferencia - Budúcnosť tu a teraz

     • Dňa 12. 6. sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili konferencie pod názvom: Budúcnosť tu a teraz.
      Konferencia - Budúcnosť tu a teraz - Obrázok 1  Konferencia - Budúcnosť tu a teraz - Obrázok 2
     • Skrátenie vyučovania z dôvodu vysokých teplôt

     • Z dôvodu extrémnych dlhotrvajúcich horúčav skracujeme vyučovanie dňa 14. júna 2019 z 45 minút na 30 minút. 
      Skrátenie vyučovania z dôvodu vysokých teplôt - Obrázok 1

      1. hodina 7.30 - 8.15
      2. hodina 8.20 - 8.50
      3. hodina 9.00 - 9.30
      4. hodina 9.40 - 10.10
      5. hodina 10.20 - 10.50
      6. hodina 11.00 - 11.30
      7. hodina 11.40 - 12.10
       
     • Zdokonaľovanie komunikačných zručností - program CPPPaP

     • Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Žiline. Každoročne k nám prichádzajú odborníci z oblasti psychológie a zabezpečujú prednášky a besedy pre žiakov.
      Zdokonaľovanie komunikačných zručností - program CPPPaP - Obrázok 1
     • Štvorylka roztancovala aj našich žiakov

     •  

      Európsky tanečný festival štvorylka (European Quadrille Dance Festival) zavítal opäť do Žiliny. 

      Štvorylka roztancovala aj našich žiakov - Obrázok 1  Štvorylka roztancovala aj našich žiakov - Obrázok 2   

     • Beseda - prevencia kriminality

     • Dňa 16. 5.2019 sa žiaci I.A zúčastnili besedy s pani kpt. Ing. Vinkovou, ktorá pracuje v Policajnom zbore SR a venuje sa problematike prevencie kriminality mladých.