• Európsky deň jazykov

     • Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. My sme tento deň nenechali bez povšimnutia a oslávili sme ho spoločne s celým svetom.
     • Škola priateľská deťom

     • V školách priateľských deťom je prirodzené, že nezabúdajú prispôsobovať rozhodnutie záujmom dieťaťa, teda v zmysle preambuly, ktorá začína slovami „Dieťa predovšetkým...“

     • S angličtinou sa nestratíte ani v IT svete

     • Informačné a digitálne technológie sú jednými z najprogresívnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktoré nás významne ovplyvňujú a formujú budúcnosť. Dnes sú už neodmysliteľnou súčasťou činností nášho života vo všetkých oblastiach.
       
     • Naše deti nám nie sú ľahostajné

     • V nasledujúcich dňoch si budeme pripomínať významné dni a to: 
      23. septembra Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

      18. októbra v poradí už trinásty Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. 
        
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi. Naše deti nám nie sú ľahostajné a preto sa pripájame zverejnením vizuálu komunikačnej kampane na stránke našej školy a sprievodnými aktivitami na pôde školy počas roka.        
     • Urob niečo pre svoju budúcnosť a poď študovať IT

     • Prečo študovať IT?

       

      Informačné technológie sú našou budúcnosťou, keďže nám neustále prinášajú nové riešenia, ktoré zjednodušujú náš život. Lídrami pokroku, ktorí majú najväčšiu zásluhu na zavádzaní nových postupov a technológií, sú pritom práve ítečkári.

     • Pozvánka ZRŠ

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ,
      ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2019 o 15.30 v aule na prízemí
      a následne v jednotlivých kmeňových triedach.

      Tešíme sa na Vás. 

      Ing. Gabriela Pažická a kolektív 

     • Návšteva Krajskej knižnice v Žiline

     • Dňa 10. septembrazavítali naši žiaci IV. ročníka do priestorov Krajskej knižnice v Žiline, kde sú pre čitateľov i návštevníkov pripravené výstavy, ktoré sa venujú rôznym jubileám. Tento krát ...