• Ekonomická olympiáda

     • Tak ako každý rok, aj tento sa naša škola zúčastnila testovania v rámci Ekonomickej olympiády, ktorú každoročne pripravuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz – INESS.
      Ekonomická olympiáda - Obrázok 1
     • Exkurzia do výrobného podniku DHOLLANDIA

     • Dňa 3. 12. sa žiaci III. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie  vo výrobnom podniku DHOLLANDIA Central Europe, s. r. o., ktorý je zameraný na výrobu plošín rozmanitého  druhu a voliteľného príslušenstva podľa individuálnych potrieb.
      Exkurzia do výrobného podniku DHOLLANDIA - Obrázok 1
     • Vianočná akadémia

     • Každý rok organizujeme na našej škole kultúrny program s názvom Vianočná akadémia, ktorú organizujú vždy žiaci druhého ročníka v spolupráci s ostatnými triedami, ktoré si pripravili vlastné vystúpenia. 
     • Poďakovanie: Sladké vianočné trhy SSOŠ

     • Ďakujeme, že sme najmä vďaka Vám, milí žiaci, mohli uskutočniť prvý ročník sladkých vianočných trhov.
       Poďakovanie: Sladké vianočné trhy SSOŠ - Obrázok 1
     • sv. Mikuláš

     • Do galérie sv. Mikuláš boli pridané fotografie.

      Ďakujeme našim prváčikom, ktorí sa zhostili svojej úlohy na výbornú.