• Výsledky INEKO

     • Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil nové rebríčky najlepších škôl na Slovenksu. V rámci Žiliny sme na krásnom 2. mieste. V Žilinskom kraji sme obsadili 4. miesto. Sme hrdí na všetkých žiakov, ktorí reprezentujú našu školu aj po ukončení štúdia. Pre podrobnejšie informácie merania navštívte stránku skoly.ineko.sk

     • Šport študentom verzus šachová partička

     • Aj v novom roku 2023 pokračujeme s projektom Šport študentom.

      V piatok 13. januára sme privítali medzi nami šachovú trénerku z CVČ Žilina, Kuzmányho 105, p. Renátu Tóthovú. Pani trénerka našim druhákom predstavila túto svetoznámu hru, ale tiež i krásny aj náročný šport. Keďže medzi našimi žiakmi je veľa zdatných šachistov, radi by sme v budúcnosti v spolupráci s CVČ pre nich zorganizovali šachový turnaj.

      Ak by ste mali záujem sa venovať šachu nielen rekreačne, v Žiline sú aj rôzne možnosti šach pravidelne trénovať. Záujemcovia sa môžu ohlásiť u pani učiteľky Mgr. Janky Pajgerovej alebo aj priamo u pani trénerky na mailovej adrese tothova@cvczilina.sk.

       

     • Predvianočná nálada

     • Predvianočná atmosféra bola u nás zavŕšená vianočnou akadémiou. Na programe sa spolupodieľali všetky triedy. Nechýbal ani vianočný študentský punč, ktorý pripravovali druháci, či odmeny pre tých, ktorí úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach. Gratulujeme všetkým tretiakom k získaniu Cisco certifikátu.

     • Hra o financiách     • Dňa 19.12. sa uskutočnila prednáška pre žiakov tretieho ročníka, ktorej cieľom bolo upevnenie vedomostí a nadobudnutie nových poznatkov  z problematiky finančnej gramotnosti. Projekt Finančnej gramotnosti s OVB zastrešili certifikovaní lektori  pán a pani Galaboví. Finančnú gramotnosť si žiaci upevnili prostredníctvom hrania hry – Finančná sloboda.  V úvode si žiaci/hráči osvojili pravidlá, ako získať kontrolu nad svojimi financiami, ako správne narábať s peniazmi a uvedomili si hodnotu peňazí. Zistili, ako zabezpečiť, budovať a zhodnocovať svoj majetok a finančne sa zabezpečiť a rozpoznať chyby vo finančnom rozhodovaní. Hráči vďaka tejto hre začali vnímať starostlivosť o financie racionálne a nenechali sa ovládať emóciami.  Žiaci boli nadšení, hra im umožnila prepojiť teóriu s praxou.
       
     • Pozri si TOP predmety IT

     • Book titled 'TOP predmety IT'
     • Prednáška o posunkovaní, odzeraní a vzájomnom porozumení a predvianočná návšteva VÚC


     • Vo štvrtok 8. 12., keď naši spolužiaci cestovali na školský výlet do vianočnej Prahy, sme ani my – „zostávajúci“, nezaostávali za zaujímavými aktivitami. Pani Mgr. Lenka Smatanová, tlmočníčka posunkovej reči -  z organizácie – KČ Aneps Trenčín, nezisková organizácia, ktorá pomáha nepočujúcim v ich každodennom živote a najmä v situáciách, pri ktorých potrebujú tlmočiť, nám prišla priblížiť svoju prácu. Pripravila si pre nás prezentáciu k tejto téme.  Dozvedeli sme sa ako „odzerať u úst povedané“ a ako umožniť nepočujúcim odzerať reč z našich úst pri artikulácii.

     • Attomat - druhé kolo

     • 14. 12. 2022 sa zástupcovia našej školy zúčastnili už 11. série súťaže Attomat. Organizátori pre nás pripravili opäť 20 zaujímavých úloh, na ktoré sme mali čas presne 1 hodinu. Pani učiteľka Mgr. Janka Pajgerová stihla správne vypočítať 16 úloh a žiak 3. A Filip Vacula 15 úloh.Umiestnili sa na peknom 24. resp. 29. mieste výsledkovej listiny kategórie Open. Škoda len, že viacerí fanúšikovia tejto skvelej online súťaže sa tentokrát pozabudli prihlásiť. Už teraz vás všetkých pozývame na ďalšie kolo súťaže - už v roku 2023.
     • Zimné radovánky

     • Zavítala k nám pravá zima.


      Zasnežené kopce nás pozývajú, aby sme vytiahli boby, sánky, lopáre a užili si detskú radosť z tohto
      mimoriadne zdravého pohybu. To, že je to zábava nielen pre malé deti, potvrdili dnes aj žiaci našej
      školy. Tvorivosti sa medze nekladú – spustiť sa dá aj z malého kopca a doslova na hocičom . Poslúži
      lopár, igelitová taška i panvica.
      Rozprávkovo krásny zimný les nás láka na zdravotnú prechádzku, či už peši, alebo na bežkách.
      Milovníci zjazdového lyžovania už pozerajú, v ktorom z blízkych lyžiarskych stredísk si môžu cez
      víkend zalyžovať.
      A tí, čo majú mladších súrodencov sa už tešia, že si spolu postavia snehuliaka, alebo zorganizujú
      pravú zimnú guľovačku s kamarátmi.


      Prajeme všetkým veľa radosti zo zimných športov!

     • Vianočná Praha

     • V dňoch 8.-9. decembra 2022 sme navštívili Prahu. Navštívili sme Karlov most, Staromestské námestie, Orloj, kostol Pražské Jezulátko, absolvovali sme výstup na Petrín i Pražský hrad. Žiaci si skúsili cestovanie metrom a navštívili Národné technické múzeum. Šťastlivo sme sa vrátili a tešíme sa na ďalšie výlety.

     • Databázový seminár na Fakulte riadenia a informatiky     • Dňa 16. 11. 2022 sa naši tretiaci zúčastnili databázového semináru, ktorý sa konal na Žilinskej univerzite na Fakulte riadenia a informatiky, a to pod vedením doc. Ing. Michala Kveta, PhD.
      Naši žiaci si upevnili svoje vedomosti z oblasti SQL jazyka, získali veľké množstvo ďalších praktických informácií, ktoré môžu uplatňovať ďalej a taktiež sa oboznámili s tvorbou aplikácií v nástroji Oracle APEX.
     • iBobor 2022

     • Účasť našich žiakov – informatikov v medzinárodnej súťaži iBobor sa stáva tradíciou. Tento rok tiež nebol výnimkou. Naši prváci a druháci súťažili v kategórii Junior a tretiaci už postúpili o kategóriu vyššie do kategórie Senior. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
     • Šikanovanie, kriminalita a drogová trestná činnosť


     • Začiatkom novembra, dňa 2. novembra, sa naši prváci a druháci, formou prednášky spojenej s diskusiou, hlbšie oboznámili  nielen s problematiku šikanovania a kiberšikanovania, ale aj s otázkou kriminality mládeže a drogovej trestnej činnosti.
      Túto problematiku nám priblížil pán nadporučník Mgr. Marián Frývald z vnútorného oddelenia OR PZ Žilina.  Poučil nás o právnych následkoch protiprávneho konania ...
     • Cisco akadémia už aj v našej škole

     • V roku 2021 sa podpísaním zmuvy stala Súkromná stredná odborná škola  súčasťou Cisco akadémie.  Vzdelávací program Cisco sieťovej akadémie pripravuje kvalitných absolventov s analytickým myslením a zručnosťami, ktoré sú potrebné pri správe sieťových zariadení. Študenti tak získavajú najnovší vzdelávací obsah, dostávajú informácie, čo vyžaduje IT prax. Štúdiom Cisco sieťovej akadémie a možnosťou získať certifikát študenti zvyšujú svoju hodnotu na pracovnom trhu. Získanými vedomosťami sa im ľahšie prepája štúdium na strednej a vysokej škole a neskôr akademická a priemyseľná sféra.  
      Chceme našim žiakom poskytovať najkvalitnejšie vzdelanie, preto sme hrdí, že sme súčasťou Cisco akadémie a ideme do výučby sieťových technológií s plným nasadením.
     • Prednášky pod záštitou Národného podnikateľského centra     • V dňoch 24.10 a 4. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnili odborné prednášky pre žiakov štvrtého ročníka pod záštitou Národného podnikateľského centra. Odborné prednášky viedol Mgr. Andrej Rybovič. V prednáškach sa zaoberal témami: "Podnikanie v dnešnom svete", kde prednášajúci priblížil žiakom podnikateľský nápad, ktorý tvorí 20 % úspechu a dôležité je „uviesť ho do života“. Témou ďalšieho stretnutia bol  "Business model Canvas v praxi". Canvas model načrtáva niekoľko možností, ako vytvoriť "stavebné kamene" na činnosť firmy. Tento praktický nástroj pomáha podporiť vzájomné porozumenie, diskusiu, kreativitu a analýzu.
       
     • súťaž Mladý Európan - tretie miesto

     • Dňa 27. apríla 2022 sme sa zúčastnili regionálnej súťaže Mladý Európan, ktorú organizovalo informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA. Náš tím, zostavený z Filipa VaculuLukáša Pialu a Tomáša Sobeka, študentov druhého ročníka, sa umiestnil na nádhernom treťom mieste
        

       

      Prvou podmienkou ich účasti na súťaži bolo vypracovanie projektu na jednu z dvoch zadaných tém. Naši študenti z odboru informatické a digitálne technológie pripravili zaujímavú webovú stránku s informáciami o Francúzsku. Táto stránka bude aktívna do konca školského roka a môžete si ju pozrieť tu: https://ssosza.tk

       

      Samotná súťaž prebiehala v troch kolách. Spomedzi 13 súťažiacich tímov sa prebojovali do finále vďaka výborným vedomostiam z európskych dejín, geografie, európskych jazykov a inštitúcií. 

       

      Veľmi nás teší krásne umiestnenie – tretie miesto z regiónov Žilina, Bytča, Martin, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Turčianske Teplice. 

       

      Študentom srdečne gratulujeme. 

       

      viac tu: https://www.europedirectza.sk/vysledky-regionalneho-kola-mlady-europan-2022/