• Grafická súťaž na tému "Vedci - superhrdinovia dnešných dní"

     • Milí študenti,
      zapojte sa do grafickej súťaže pre mladých a preukážte svoj talent, kreativitu a šikovnosť.
      Súťaž trvá do 2. októbra 2020. 
      Viac tu: informácie o súťaži

      Grafická súťaž na tému "Vedci - superhrdinovia dnešných dní" - Obrázok 1

       

     • Hurá letné prázdniny

     • Letná dovolenka 9.júla 2020 - 31. júla 2020
      Hurá letné prázdniny - Obrázok 1
       

     • Expedícia DoFE

     • Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) ti pomôže preskúmať, kým si a objaviť, kým by si raz mohol byť. Svoje o tom vedia aj naši žiaci - Peťa Halková, Viki Trulíková, Šimon Pečalka a Tibor Vajda, ktorí v tomto programe vytrvali.
      Expedícia DoFE - Obrázok 1

     • UNICEF - Škola priateľská deťom 2020

     • Aj v tomto školskom roku sme spolupracovali s organizáciou UNICEF
      v programe Škola priateľská deťom.
      Zrealizovali sme tie požadované aktivity, ktoré bolo možné v čase koronakrízy uskutočniť,
       tak sme splnili požiadavky pre udelenie titulu 
      "Škola priateľská deťom". 
      UNICEF - Škola priateľská deťom 2020 - Obrázok 1
      Týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k splneniu požadovaných kritérií.

      Ďakujeme našim učiteľom a žiakom.
      Všetci sa vzájomne učíme pomáhať si.  


      JR
     • Digitálna budúcnosť po koronavíruse

     • Kvôli pandémii koronavírusu sa mnoho bežných činností presunulo do online priestoru. Už teraz je jasné, že pandémia zmení náš spôsob života a to najmä vďaka digitálnym technológiám.

      Digitálna budúcnosť po koronavíruse - Obrázok 1
     • 10 DȎVODOV, PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS

      1. Kolektív, v ktorom ti bude dobre 
      2. Tvoje štúdium bude mať zmysel
      3. Zanietení učitelia a odborníci z praxe
      4. Spolupráca s VŠ a IT firmami
      5. Moderné odborné učebne
      6. Rozšíriš si svoje kariérne smerovanie
      7. Práca s modernými technológiami  
      8. Rozvoj osobnosti
      9. Rôznorodé mimoškolské činnosti
      10. Výborná lokalita
      Prečítaj si viac a rozklikni článok. 
     • Súťaž Attomat

     • Už po druhý krát pripravila organizácia P-MAT pre fanúšikov matematiky súťaž Attomat. 

      Súťaž Attomat - Obrázok 1

     • Výsledková listina z prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

     • Výsledková listina z prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 - Obrázok 1
     • IT a práca z domu

     • Home office, čiže práca z domu, patrí v IT firmách medzi veľmi obľúbené benefity. Mnoho firiem ponúka svojim zamestnancom možnosť niekoľkých dní home officeu mesačne či dokonca týždenne.

      IT a práca z domu - Obrázok 1

       

     • Tvoja budúcnosť začína s nami.....teraz už aj na studujdigital.sk


     • Tvoja budúcnosť začína s nami.....teraz už aj na studujdigital.sk - Obrázok 1
     • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (23. 4. 2020)

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

      • vyučovanie v posledných ročníkoch končí 7. mája 2020,
      • vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020,
      • v školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne,
      • výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020,
      • ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu, 
      • ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. 

       

      Prílohy:

      Časová os pre žiakov a rodičov

      https://www.minedu.sk/data/att/16148.pdf

      Ako sa vypočíta známka

      https://www.minedu.sk/data/att/16145.pdf

      Čo sú príbuzné skupiny predmetov?

      https://www.minedu.sk/data/att/16146.pdf

     • Veľkonočné zvyky v iných krajinách

     • Áno, zostali sme doma. 

      Coronakríza spôsobila, že sme aj vyučovanie presunuli do bezpečného domáceho prostredia. Zostali sme doma aj v tomto Veľkonočnom období.
      Ale zostať doma neznamená, že sme zostali pasívni. 


      Veľkonočné zvyky v iných krajinách - Obrázok 1 Veľkonočné zvyky v iných krajinách - Obrázok 2

     • Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR - 15. apríla 2020

     • S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej iexternej forme štúdia za dodržania presne určených podmienok.

      Viac tu: Usmernenie pre SŠ

     • Profil študenta - kým sa staneš po ukončení študijného odboru 2569 M - informačné a digitálne technológie

     • Profil študenta - kým sa staneš po ukončení študijného odboru 2569 M - informačné a digitálne technológie - Obrázok 1