• Krásny týždeň prežitý s anglickými lektormi. ĎAKUJEME

     • Krásny týždeň prežitý s anglickými lektormi. ĎAKUJEME - Obrázok 1
     • Valentínska pošta

     • Valentínska pošta - Obrázok 1
      Ďakujeme IV.A pod vedením Samuela Kohúta za krásny plagát.
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 15.1. sa naše žiačky, Natálka Komadová (2.A) a Majka Marešová (4.A), zúčastnili okresného kola Olympiády z anglického jazyka na Gymnázium v Bytči. Za reprezentáciu našej školy im ďakujeme.
      Veríme, že získali nové skúsenosti a motiváciu pre účasť v ďalších školských aktivitách.
    • 1. ročník súťaže v riešení SUDOKU
     • 1. ročník súťaže v riešení SUDOKU

     • Srdečne pozývame všetkých "SUDOKÁROV" zmerať si sily...

       
     • O čom sú neurónové siete

     • Chceš študovať IT a chceš sa dozvedieť viac o neurónových sieťach a ich využití? Kde všade sa s nimi môžeme stretnúť a prečo sú súčasťou IT vzdelávania sa dočítaš v blogu nižšie. 
      O čom sú neurónové siete - Obrázok 1
     • Profil študenta - kým sa staneš po ukončení študijného odboru 2569 M - informačné a digitálne technológie

     • Profil študenta - kým sa staneš po ukončení študijného odboru 2569 M - informačné a digitálne technológie - Obrázok 1
     • Poď študovať IT

      • Prečo študovať IT?

        

       Informačné technológie sú našou budúcnosťou, keďže nám neustále prinášajú nové riešenia, ktoré zjednodušujú náš život. Lídrami pokroku, ktorí majú najväčšiu zásluhu na zavádzaní nových postupov a technológií, sú pritom práve ítečkári.

      •  

       Absolventi IT odborov sú na trhu práce veľmi žiadaní a nemajú žiadny problém s uplatnením. Keďže je špecialistov nedostatok, platy v oblasti IT sa dlhodobo držia na nadpriemernej úrovni. Ruka v ruke s tým idú aj benefity, ktoré IT firmy ponúkajú svojim zamestnancom, ako napríklad mzdové bonusy, firemné akcie, možnosť homeofficu a mnohé ďalšie. 

        

       Počas štúdia odboru Informačné a digitálne technológie získajú študenti vedomosti z oblasti počítačových sietí, programovania, databázových systémov, robotiky či tvorby mobilných aplikácií, na ktoré vedia neskôr nadviazať štúdiom na vysokej škole podobného zamerania. Nadobudnú tiež základy ekonomiky, financií či práva. Okrem toho sa naučia využívať svoje vedomosti pri tvorbe IT riešení a odprezentovať svoje projekty.

        

       Štúdium, ako aj práca v IT je tiež úzko prepojená s používaním angličtiny. Žiaci sa vďaka tomu naučia ovládať odbornú terminológiu a výrazne si rozšíria slovnú zásobu. 

        

       Počas štúdia na našej škole nadobudnú študenti aj praktické skúsenosti, ktoré im neskôr pomôžu uplatniť sa, keďže spolupracujeme s IT firmami v Žilinskom kraji a tiež s viacerými univerzitami a vzdelávacími centrami. 

        

       tím QBSW, a. s. 

     • Ekonomická olympiáda

     • Tak ako každý rok, aj tento sa naša škola zúčastnila testovania v rámci Ekonomickej olympiády, ktorú každoročne pripravuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz – INESS.
      Ekonomická olympiáda - Obrázok 1
     • Exkurzia do výrobného podniku DHOLLANDIA

     • Dňa 3. 12. sa žiaci III. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie  vo výrobnom podniku DHOLLANDIA Central Europe, s. r. o., ktorý je zameraný na výrobu plošín rozmanitého  druhu a voliteľného príslušenstva podľa individuálnych potrieb.
      Exkurzia do výrobného podniku DHOLLANDIA - Obrázok 1
     • Vianočná akadémia

     • Každý rok organizujeme na našej škole kultúrny program s názvom Vianočná akadémia, ktorú organizujú vždy žiaci druhého ročníka v spolupráci s ostatnými triedami, ktoré si pripravili vlastné vystúpenia. 
     • Poďakovanie: Sladké vianočné trhy SSOŠ

     • Ďakujeme, že sme najmä vďaka Vám, milí žiaci, mohli uskutočniť prvý ročník sladkých vianočných trhov.
       Poďakovanie: Sladké vianočné trhy SSOŠ - Obrázok 1
     • sv. Mikuláš

     • Do galérie sv. Mikuláš boli pridané fotografie.

      Ďakujeme našim prváčikom, ktorí sa zhostili svojej úlohy na výbornú.

     • Deň študentstva 2019

     • 15. novembra sa na našej škole konal deň študentstva. Študentská rada pripravila pre žiakov školy a ich zamestnancov netradičné privítanie. Poverení zástupcovia z každej triedy upiekli pre svojich spolužiakov chutné koláčiky, ktorými bol ponúknutý každý, kto správne odpovedal na súťažnú otázku. V prípade, že žiak odpovedal nesprávne, čakal ho "trest". Otázky preverili logické myslenie žiakov a pedagógov  a zároveň sa prejavil ich zmysel pre humor. Veríme, že dnešný deň prispel nielen k dobrej nálade, ale podporil aj chuť žiakov k učeniu sa.  Veď otázky boli naozaj náročné, posúďte sami:

      Prečo sliepka nemá zuby?

      Ak sa na teflón nič neprilepí, ako prilepia teflón na panvicu?

      Ak je dnes 0 stupňov a v televízii hlásia, že zajtra bude dvakrát chladnejšie, koľko bude stupňov?

      Termoska udržuje nápoj teplý v zime a studený v lete. Odkiaľ vie, kedy je zima a kedy leto?

      Prečo Mona Lisa nemá obočie?