• Ruské slovo - celoslovenské kolo

     • Dňa 5. apríla sa v Košiciach konalo celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo.
     • Riaditeľské voľno dňa 9. apríl 2019

     • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno dňa 9. apríla 2019, z dôvodu konania praktických maturitných skúšok.

       

      Ing. Gabriela Pažická

      riaditeľka školy

     • Deň učiteľov

     • „Učiteľom hodným toho mena je ten,
      ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“
     • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

     • Поздравляем с большим успехом!

      Naša žiačka Ljudmila Dolianovska získala na krajskom kole olympiády v ruskom jazyku fantastické 2. miesto v kategórii B3! 

     • Riaditeľské voľno dňa 12. a 13. marca 2019

     •  

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školyoznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka,riaditeľské voľno v dňoch  12. – 13. marca 2019, z dôvodu konania písomných maturitných skúšok.

       

      Ing. Gabriela Pažická

      riaditeľka školy

     • Ruské slovo po prvýkrát v Žilinskom kraji

     • RUSKÉ  SLOVO

      po prvýkrát v Žilinskom kraji

      Súťaž Ruské slovo oficiálne píše na Slovensku už 13. kapitolu. Obľúbenou je najmä v Košickom, či Prešovskom kraji. No aj v našom Žilinskom kraji je dosť recitátorov, či spevákov, milovníkov ruskej poézie, prózy a ruskej piesne. A presne pre nich sme na našej škole v spolupráci so Zväzom Rusov Košice dňa 13. februára 2019 zorganizovali historicky prvé krajské kolo súťaže v Žilinskom kraji.

     • Pozvánka na ZRŠ

     • Pozvánka na ZRŠ

      Milí rodičia,

      pozývame Vás na triedne ZRŠ,
      ktoré sa uskutoční dňa 15. januára 2019 konzultačnou formou
      v jednotlivých kmeňových triedach 
      ​​​​​​​v čase od 14.00 do 16.30  hodiny.

       

      Ing.  Gabriela Pažická

     • Žiacka školská rada - ocenenie

     • Žiacka školská rada, pod vedením koordinátorky Ivany Bršťákovej, sa tento školský rok zapojila do olympiády ŽŠR, organizovanej Radou mládeže Žilinského kraja.
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 6. 12. 2018 sa už tradične uskutočnila na pôde našej školy Olympiáda ľudských práv, kde žiaci jednotlivých ročníkov mali možnosť preukázať svoje vedomosti i um v oblasti ľudských práv.
     • Ruské slovo

     • Prvýkrát v Žilinskom samosprávnom kraji!

     • Exkurzia Salzburg

     • V dňoch  13. – 14. decembra  2018 sme navštívili predvianočný Salzburg, kde uzrel svetlo sveta významný skladateľ W. A. Mozart.
     • Sviatok sv. Mikuláša

     • Aj v tomto roku, presne 6. decembra, prišiel k nám na našu školu Mikuláš. Spoločnosť mu robili ...
     • Špeciálny týždeň

     • V týždni od 5. 11. – 9. 11. 2018 v našej škole prebiehal „Špeciálny týždeň“.

      Špeciálny týždeň - Obrázok 1
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Vo štvrtok 15. novembra sa na našej škole konala olympiáda v ruskom jazyku pre kategóriu B1 a B2.
      Olympiáda v ruskom jazyku - Obrázok 1
       
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • V stredu 14. novembra 2018 sa na našej škole konala olympiáda v nemeckom jazyku. 

      Olympiáda v nemeckom jazyku - Obrázok 1  Olympiáda v nemeckom jazyku - Obrázok 2