• Krásnou jesennou prírodou na OŽAZ

     • Dňa 15. 10. 2019 sa žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka zúčastnili turistického spoznávania našej krásnej slovenskej prírody. Tak, ako každý rok, aj tentokrát pre nás pán učiteľ PaedDr. Richard Zaprihač pripravil zaujímavú trasu.


       
     • Sárova Bystrica 2019

     • Do galérie Sárova Bystrica 2019 boli pridané fotografie.

      16. októbra 2019 zorganizovalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja regionálne kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica.

      V Makovického dome si súťažiaci z okresu Žilina zmerali sily v štyroch disciplínach – interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie. Odborná porota hodnotila výslovnosť, úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka, presvedčivosť prejavu či schopnosť zaujať poslucháča. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci  – Anettka Planietová a Kristián Gonda.

      Anettka sa umiestnila na treťom mieste, k čomu jej srdečne blahoželáme.  Kristiánovi ďakujeme za výbornú prezentáciu.

     • Súkromná stredná odborná škola na Burze informácií

     • Dňa 10. októbra sa uskutočnil 13. ročník Burzy informácií, na ktorom sa v tomto roku zúčastnilo 24 stredných škôl, 1 stredná škola z Českej republiky a 14 prezentujúcich zamestnávateľov. 
      Medzi prezentujúcimi školami bola aj naša Súkromná stredná odborná škola. 
     • DOFE na našej škole

     • V tomto školskom roku sa aj naša škola stala miestnym centrom, ktoré umožňuje žiakom získať medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburgu. Program sa realizuje v 140 krajinách sveta a od roku 2007 aj na Slovensku. 
     • Európsky deň jazykov

     • Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. My sme tento deň nenechali bez povšimnutia a oslávili sme ho spoločne s celým svetom.
     • Škola priateľská deťom

     • V školách priateľských deťom je prirodzené, že nezabúdajú prispôsobovať rozhodnutie záujmom dieťaťa, teda v zmysle preambuly, ktorá začína slovami „Dieťa predovšetkým...“

     • S angličtinou sa nestratíte ani v IT svete

     • Informačné a digitálne technológie sú jednými z najprogresívnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktoré nás významne ovplyvňujú a formujú budúcnosť. Dnes sú už neodmysliteľnou súčasťou činností nášho života vo všetkých oblastiach.
       
     • Naše deti nám nie sú ľahostajné

     • V nasledujúcich dňoch si budeme pripomínať významné dni a to: 
      23. septembra Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

      18. októbra v poradí už trinásty Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. 
        
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi. Naše deti nám nie sú ľahostajné a preto sa pripájame zverejnením vizuálu komunikačnej kampane na stránke našej školy a sprievodnými aktivitami na pôde školy počas roka.        
     • Urob niečo pre svoju budúcnosť a poď študovať IT

     • Prečo študovať IT?

       

      Informačné technológie sú našou budúcnosťou, keďže nám neustále prinášajú nové riešenia, ktoré zjednodušujú náš život. Lídrami pokroku, ktorí majú najväčšiu zásluhu na zavádzaní nových postupov a technológií, sú pritom práve ítečkári.

     • Pozvánka ZRŠ

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ,
      ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2019 o 15.30 v aule na prízemí
      a následne v jednotlivých kmeňových triedach.

      Tešíme sa na Vás. 

      Ing. Gabriela Pažická a kolektív 

     • Návšteva Krajskej knižnice v Žiline

     • Dňa 10. septembrazavítali naši žiaci IV. ročníka do priestorov Krajskej knižnice v Žiline, kde sú pre čitateľov i návštevníkov pripravené výstavy, ktoré sa venujú rôznym jubileám. Tento krát ... 
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

     • Vážení kolegovia, milí žiaci a hostia,

      pozývam Vás na slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020, ktoré začne  dňa 2. septembra 2019 o 10.00 h sv. omšou v kostole sv. Jána Bosca a následne o 11.00 h v aule na prízemí.

      Do nového školského roka prajeme veľa úspechov.

     • Ocenená študentka našej školy

     • Žilinský samosprávny kraj aj na záver tohto školského roka ocenil najlepších študentov. Z rúk pani županky Eriky Jurinovej si v Sobášnom paláci v Bytči prevzala ocenenie aj naša študentka Barborka Hrivíková.