• Matematika v každodennom živote 

     • Dňa 19. júna 2019  sa na našej škole konala tradičná súťaž s názvom „Matematika v každodennom živote“. Tak, ako každý rok, aj v tomto roku sa niektorí žiaci našej školy stretli v popoludňajších hodinách, aby strávili spoločný čas pri riešení zaujímavých matematických problémov.

     • Exkurzia v Prahe

     • 31. mája a 1. júna sa žiaci 1. A spolu s pani učiteľkami Jankou Pajgerovou a Ivanou Bršťákovou zúčastnili exkurzie do Prahy, ktorá bola zároveň koncoročným školským výletom prvákov.
     • Skrátenie vyučovania z dôvodu vysokých teplôt

     • Z dôvodu extrémnych dlhotrvajúcich horúčav skracujeme vyučovanie dňa 14. júna 2019 z 45 minút na 30 minút. 


      1. hodina 7.30 - 8.15
      2. hodina 8.20 - 8.50
      3. hodina 9.00 - 9.30
      4. hodina 9.40 - 10.10
      5. hodina 10.20 - 10.50
      6. hodina 11.00 - 11.30
      7. hodina 11.40 - 12.10
       
     • Zdokonaľovanie komunikačných zručností - program CPPPaP

     • Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Žiline. Každoročne k nám prichádzajú odborníci z oblasti psychológie a zabezpečujú prednášky a besedy pre žiakov.
     • Beseda - prevencia kriminality

     • Dňa 16. 5.2019 sa žiaci I.A zúčastnili besedy s pani kpt. Ing. Vinkovou, ktorá pracuje v Policajnom zbore SR a venuje sa problematike prevencie kriminality mladých. 

     • Riaditeľské voľno 22. - 23. mája 2019

     • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno v dňoch 22. - 23. mája 2019z dôvodu konania maturitných skúšok.

       

      Ing. Gabriela Pažická

      riaditeľka školy

     • Girl's day

     • Už piatykrát sme sa zúčastnili zaujímavej aktivity v IT svete. Vo svojich priestoroch v Bratislave nás privítali dievčatá zo softvérovej spoločnosti QBSW, a. s. 
     • Deň narcisov

     • Stali sme spoluorganizátormi dňa narcisov. 

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 23-krát. 
        

     • Riaditeľské voľno dňa 9. apríl 2019

     • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno dňa 9. apríla 2019, z dôvodu konania praktických maturitných skúšok.

       

      Ing. Gabriela Pažická

      riaditeľka školy

     • Deň učiteľov

     • „Učiteľom hodným toho mena je ten,
      ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“
     • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

     • Поздравляем с большим успехом!

      Naša žiačka Ljudmila Dolianovska získala na krajskom kole olympiády v ruskom jazyku fantastické 2. miesto v kategórii B3! 

     • Riaditeľské voľno dňa 12. a 13. marca 2019

     •  

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školyoznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka,riaditeľské voľno v dňoch  12. – 13. marca 2019, z dôvodu konania písomných maturitných skúšok.

       

      Ing. Gabriela Pažická

      riaditeľka školy

     • Ruské slovo po prvýkrát v Žilinskom kraji

     • RUSKÉ  SLOVO

      po prvýkrát v Žilinskom kraji

      Súťaž Ruské slovo oficiálne píše na Slovensku už 13. kapitolu. Obľúbenou je najmä v Košickom, či Prešovskom kraji. No aj v našom Žilinskom kraji je dosť recitátorov, či spevákov, milovníkov ruskej poézie, prózy a ruskej piesne. A presne pre nich sme na našej škole v spolupráci so Zväzom Rusov Košice dňa 13. februára 2019 zorganizovali historicky prvé krajské kolo súťaže v Žilinskom kraji.

     • Pozvánka na ZRŠ

     • Pozvánka na ZRŠ

      Milí rodičia,

      pozývame Vás na triedne ZRŠ,
      ktoré sa uskutoční dňa 15. januára 2019 konzultačnou formou
      v jednotlivých kmeňových triedach 
      ​​​​​​​v čase od 14.00 do 16.30  hodiny.

       

      Ing.  Gabriela Pažická