• Červené stužky

     • Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka sa zapojili do projektu 
      „Pohľadnica pre Červené stužky.“ 
       
     • Červené stužky

     • Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka sa zapojili do projektu 
      „Pohľadnica pre Červené stužky.“ 
       
     • Branné cvičenie

     • Dňa 12.10.2017 sa žiaci I., II. a III. ročníka zúčastnili účelového cvičenia v krásnej prírode Malej Fatry,
     • Veľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC®

     • Dňa 11.10.2017 sa žiaci VI.A zúčastnili veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC® v Bratislave,  pod záštitou podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie.
     • Stretnutie výchovných poradcov

     • Dňa 26. septembra 2017 sa už po ôsmykrát stretli výchovní poradcovia základných škôl na Súkromnej strednej odbornej škole,
     • Deň otvorených dverí pre žiakov - budúcich prvákov a ich rodičov

     • sa uskutoční dňa 10. októbra  2017 /utorok/ od 10,00 - 17,00 hod.
     • Deň otvorených dverí výchovných poradcov

     • sa uskutoční dňa 26. septembra 2017 (utorok)  o 10,00  hod.
     • Pozvánka na ZRŠ

     • Pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ, ktoré sa uskutoční dňa 26. septembra 2017 o 15,30 v aule na prízemí a následne v jednotlivých kmeňových triedach.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2017

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2017
     • Školský výlet - Poľsko

     • 20. júna sa žiaci našej školy zúčastnili celoškolského výletu do Krakowa. 
     • Unicef - Týždeň modrého gombíka

     • Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorá sa konala v máji 2017.
     • Koncert v Dome umenia Fatra

     • 1.6.2017 sa v Dome umenia Fatra v Žiline konal koncert Štátneho komorného orchestra Žilina.
      Koncert v Dome umenia Fatra - Obrázok 1
     • Native speaker u tretiakov

     • V dňoch 5. - 7. apríla 2017 sa uskutočnilo trojdňové vyučovanie s anglickými lektormi Lenou a Grahamom Last. 

      Native speaker u tretiakov - Obrázok 1
     • Hudobno-tanečné vystúpenie Cesta do budúcnosti

     • Dňa 26.4.2017 sa žiaci I.A zúčastnili hudobno - tanečného vystúpenia Cesta do budúcnosti.
     • Výsledková listina prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018

     • Výsledková listina prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018

       

      p.č.

      kód

      body ZŠ

      body T9

      body PS

      body spolu

      prijatý / neprijatý

      dôvod

      1

      3785

      76,00

      89,00

      43,00

      208,00

      prijatý

      VKP

      2

      3141

      62,00

      81,00

      50,00

      193,00

      prijatý

      VKP

      3

      9138

      70,00

      82,50

      37,00

      189,50

      prijatý

      VKP

      4

      1897

      50,00

      88,00

      46,00

      184,00

      prijatý

      VKP

      5

      2329

      56,00

      77,50

      37,00

      170,50

      prijatý

      VKP

      6

      0495

      58,00

      68,50

      37,00

      163,50

      prijatý

      VKP

      7

      7141

      64,00

      70,00

      29,00

      163,00

      prijatý

      VKP

      8

      5184

      58,00

      71,00

      34,00

      163,00

      prijatý

      VKP

      9

      3345

      40,00

      76,00

      47,00

      163,00

      prijatý

      VKP

      10

      6739

      58,00

      73,00

      32,00

      163,00

      prijatý

      VKP

      11

      4279

      46,00

      75,00

      41,00

      162,00

      prijatý

      VKP

      12

      2726

      48,00

      77,50

      36,00

      161,50

      prijatý

      VKP

      13

      2353

      50,00

      69,50

      36,00

      155,50

      prijatý

      VKP

      14

      1233

      66,00

      62,00

      25,00

      153,00

      prijatý

      VKP

      15

      4881

      48,00

      66,50

      38,00

      152,50

      prijatý

      VKP

      16

      2065

      50,00

      65,50

      35,00

      150,50

      prijatý

      VKP

      17

      8072

      42,00

      75,50

      31,00

      148,50

      prijatý

      VKP

      18

      0976

      36,00

      72,50

      40,00

      148,50

      prijatý

      VKP

      19

      5284

      40,00

      75,00

      31,00

      146,00

      prijatý

      VKP

      20

      0462

      44,00

      59,00

      32,00

      135,00

      prijatý

      VKP

      21

      7785

      46,00

      59,00

      29,00

      134,00

      prijatý

      VKP

      22

      9349

      50,00

      61,50

      22,00

      133,50

      prijatý

      VKP

      23

      1215

      40,00

      61,00

      28,00

      129,00

      prijatý

      VKP

      24

      3187

      40,00

      53,50

      29,00

      122,50

      prijatý

      VKP

      25

      6056

      40,00

      49,00

      26,00

      115,00

      prijatý

      VKP

      26

      6235

      44,00

      43,00

      28,00

      115,00

      prijatý

      VKP

      27

      9069

      14,00

      54,00

      25,00

      93,00

      prijatý

      VKP

      28

      3560

      8,00

      54,00

      21,00

      83,00

      prijatý

      VKP

      29

      3020

      8,00

      46,00

      25,00

      79,00

      prijatý

      VKP

      30

      4915

      11,00

      32,00

      19,00

      62,00

      prijatý

      VKP

      31

      1073

      30,00

      53,50

      12,00

      95,50

      neprijatý

      NKP

      32

      0603

      30,00

      46,50

      13,00

      89,50

      neprijatý

      NKP

      33

      6010

      36,00

      32,50

      18,00

      86,50

      neprijatý

      NKP

      34

      5760

      30,00

      37,00

      19,00

      86,00

      neprijatý

      NKP

      35

      2530

      14,00

      47,50

      21,00

      82,50

      neprijatý

      NKP

      36

      7872

      5,00

      65,50

      8,00

      78,50

      neprijatý

      NKP

      37

      7143

       

       

       

       

      nezúčastnil sa

       

      38

      8747

       

       

       

       

      nezúčastnil sa

       

      39

      9617

       

       

       

       

      nezúčastnil sa

       

      40

      1885

       

       

       

       

      nezúčastnil sa

       

      41

      4509

       

       

       

       

      nezúčastnil sa

       

      42

      3993

       

       

       

       

      nezúčastnil sa

       

                     

      vysvetlivky:

      VKP - vyhovel kritériám prijatia

         
         

      NKP - nevyhovel kritériám prijatia

         

       

      Zápis prijatých uchádzačov je možný piatok 12.05.2017 od 8,00 - 14,00 h  a 15. - 16.05.2017 (pondelok, utorok) od 8,00 - 16,00 h v riaditeľni školy

     • Erazmus plus - zahraniční lektori

     • Dňa 27. apríla 2017 sme privítali na pôde našej školy zaujímavú, zahraničnú návštevu študentov,...
     • Girl's day 2017

     • Štvrtý štvrtok štvrtého mesiaca už tradične patrí dievčatám. 
      Naše dievčatá sa aj v tomto roku zúčastnili aktivity Girl's day,
      tentokrát v Bratislave.
       Girl's day 2017 - Obrázok 1  
     • Stretnutie so spisovateľmi

     • Nedávno sme na našej škole privítali veľmi vzácnych hostí - spisovateľku pani Zuzanu Kuglerovú a spisovateľa pána Ondreja Kalamára.
     • Riaditeľské voľno 4. apríla 2017

     • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno dňa 4. apríla 2017, z organizačných dôvodov, konanie praktických maturitných skúšok.

                                                                                                                                    Ing. Gabriela Pažická

                                                                                                                                        riaditeľka školy