• ETWINNING - pokračujeme


     •  

      Ani Korona nás nezastaví!

      V októbri sme sa zapojili medzi veľké množstvo škôl, ktoré sú súčasťou eTwinningu – medzinárodných projektov.  Po mesiaci usilovnej práce sme zistili, čo v skutočnosti znamená...

     • Finančná olympiáda     • I. otvorené kolo súťaže
      – 02. 11. 2020 o 12.00 hod. – 02. 02. 2021 o 23.59 hod.
      II. uzavreté kolo súťaže
      – 23. 02. 2021 o 00.00 hod. – 06. 04. 2021 o 23.59 hod.
      III. finálové kolo súťaže
      – koniec mesiaca apríl 2021

      Držíme vám palce!
     • Týždeň vedy a techniky - online

     • Zaujímajú vás najnovšie objavy, chcete lepšie porozumieť svetu, alebo ste len jednoducho zvedaví? Pozrite, čo pre nás pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR. 

     • Európsky deň jazykov 2020

     • 26. september je Európskym dňom jazykov

      Tento rok sme sa rozhodli presunúť do virtuálneho prostredia a  dozvedieť sa niekoľko zaujímavostí o  jednotlivých krajinách a  jazykoch.   

     • Svetový deň bez áut - výsledky ankety

     • 22. septembra sme si pripomenuli Svetový deň bez áut.
      Ďakujeme študentom, ktorí sa zapojili do ankety, ktorej výsledky nás potešili. 
      V ankete sme zistili, že naši žiaci pri ceste do školy preferujú hromadnú dopravu a sme radi, že prichádzajú do školy aj peši, vďaka čomu znižujú záťaž pre životné prostredie.
     • Súťaž Attomat

     • 17. septembra sa uskutočnilo ďalšie kolo matematickej súťaže Attomat a opäť sme tu mali svoje zastúpenie. Natálka Sirotová z II.A a pani učiteľka matematiky Mgr. Janka Pajgerová reprezentovali našu školu v kategórii OPEN. 

      Pozývame aj vás na ďalšie kolo tejto zaujímavej matematickej súťaže, informujte sa u pani učiteľky Pajgerovej, kliknite na stránku p-matu alebo si na začiatok prepočítajte ukážkové úlohy. 
       
     • V októbri bude Girl's day

     • Hoci sme zvyknutí, že Girl's day sa koná vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci, tentoraz z dôvodu pandémie, sa bude tento skvelý deň pre stredoškoláčky konať 8. októbra.
     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • Informácie k otvoreniu školského roka

       

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 a súčasne začiatok vyučovania je v stredu 2. septembra 2020 o 8,30 h.

      Žiaci sa zhromaždia v jednotlivých kmeňových triedach za dodržania bezpečnostných opatrení a v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ  SR (ruky – odstup – rúško)

       

      Odporúčania:

      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie  Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie Vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
      • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a pred školským internátom.
      • Stredná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
      • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

       

      V čase od 2. 9. 2020 do 15. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, pracoviska praktického vyučovania,  pracoviska zamestnávateľa a v školskom internáte pre žiakov, rúšok alebo štítov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnacov a nepedagogických zamestnancov strednej školy.

       

      Žiak si so sebou prinesie:

      • Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
      • vlastné pero
      • 2x rúško

       

      Všetkým pedagógom, zamestnancom školy  a žiakom prajem úspešný školský rok 2020/2021.

       

                                                                                                                          Ing. Gabriela Pažická

                                                                                                                             riaditeľka školy


      COVID_-_Dotaznik_zakonneho_zastupcu.docx
      COVID_-_Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx