• Stretnutie so spisovateľmi

     • Nedávno sme na našej škole privítali veľmi vzácnych hostí - spisovateľku pani Zuzanu Kuglerovú a spisovateľa pána Ondreja Kalamára.
     • Riaditeľské voľno 4. apríla 2017

     • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno dňa 4. apríla 2017, z organizačných dôvodov, konanie praktických maturitných skúšok.

                                                                                                                                    Ing. Gabriela Pažická

                                                                                                                                        riaditeľka školy

     • Biblická olympiáda

     • Dňa 22. marca 2017 sa naše tri študentky: Katarína Baránková, Paulína Ďatková a Iveta Mravcová zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády v CVČ Strom v Žiline na Solinkách.
     • Lyžiarsky výcvik 2017

     • V termíne od 13. do 17. marca sa žiaci II. a III. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku. 
      Lyžiarsky výcvik 2017 - Obrázok 1  Lyžiarsky výcvik 2017 - Obrázok 2
     • Krajské kolo geografickej olympiády

     • Študentka Petra Jankovská úspešne reprezentovala našu školu na krajskom kole geografickej olympiády.
     • Riaditeľské voľno v dňoch 14. – 15. marca 2017

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
      Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno v dňoch 14. – 15. marca 2017, z organizačných dôvodov, konanie písomných maturitných skúšok.
       
                                                                                                                                                   Ing. Gabriela Pažická
                                                                                                                                                     riaditeľka školy
       
     • Prednáška "Extrémizmus"

     • Dňa 23. 2. 2017 v rámci spolupráce našej školy so Žilinskou univerzitou nás navštívil PhDr. Marek Grejták, zástupca vedúceho Katedry pedagogických štúdií na Fakulte humanitných vied.
      Prednáška "Extrémizmus" - Obrázok 1  Prednáška "Extrémizmus" - Obrázok 2  
     • Vyhodnotenie študijných výsledkov za I. polrok 2016/2017

     •   
     • Rodičovské združenie 24. januára 2017 od 14. hodiny

     • Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, 010 01 Žilina

      Vás pozýva na

      Rodičovské združenie,

       

      ktoré sa uskutoční dňa 24. januára 2017 (utorok) od 14. hodiny. Rodičovské združenie sa uskutoční formou konzultácií v kmeňových triedach. 

                                                                                                           triedni učitelia 

      "Správne rozhodnutie v správnom čase...."

     • Budovanie „informačného mostu“ ako forma spolupráce našej školy s univerzitou

     • V predvianočnom čase, dňa 14. decembra 2016, sa uskutočnilo stretnutie medzi riaditeľkou Súkromnej strednej odbornej školy, Saleziánska 18, Žilina p. Ing. Gabrielou Pažickou a vedením Katedry spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,  Žilinskej univerzity v Žiline pod vedením p. doc. Dr. Ing. Margity Majerčákovej a prodekana fakulty pre vedeckovýskumnú činnosť - p. doc. Ing. Radovana Madleňáka, PhD.

      Budovanie „informačného mostu“ ako forma spolupráce našej školy s univerzitou - Obrázok 1
     • Vianočná besiedka

     • Dňa 20.12.2016 sa v našej škole konala Vianočná akadémia SSOŠ. 
     • Týždeň elegancie

     • V dňoch od 28. 11. do 2. 12. 2016 prebiehal na našej škole „Týždeň elegancie“.
     • Exkurzia - Predvianočná Praha

     • V dňoch 8. – 9. decembra 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili školskej exkurzie do stovežatej Prahy.
     • iBobor 2016/2017

     • Výsledky informatickej súťaže iBobor 2016/2017
     • Sviatok sv. Mikuláša

     • 6. decembra 2016, tak ako každý rok, zavítal na našu školu Mikuláš sprevádzaný krásnymi anjelmi a čertami.

      Sviatok sv. Mikuláša - Obrázok 1
     • Imatrikulácie

     • Ako je u nás zvykom - tretiaci zorganizovali imatrikulácie pre našich prvákov.
      Imatrikulácie - Obrázok 1   
     • "Začnite s vysťahovaním" umelecko-vzdelávacie podujatie

     • Dňa 2. decembra 2016 sa žiaci II.  a III. ročníka zúčastili umelecko-vzdelávacieho podujatia v Mestskom divadle Žilina. 
     • Finančná olympiáda

     • Žiaci našej školy sa od 21. novembra môžu zapojiť do celoárodnej finančnej olympiády, ktorá ponúka možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. 
     • Veľtrh cvičných firiem - Bratislava

     • Dňa 10. 11. 2016 sme sa so žiakmi II.A zúčastnili Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa konal v Incheba Expo aréne v Bratislave. 

      Veľtrh cvičných firiem - Bratislava - Obrázok 1
     • Ako sa nebáť podnikať

     • prednáška na tému: „Ako sa nebáť podnikať“

      11. novembra 2016 bol naším hosťom  Ing. Cyril Sventek, podnikatel a majitel firmy MONT IRP. Zaujal nás jeho príbeh o ceste k podnikaniu, ktorá prekonala mnohé prekážky. Svojim rozprávaním priblížil žiakom tretieho a štvrtého ročníka činnosť svojej firmy, jej vývoj a hlavne zdôraznil potrebu neustáleho vzdelávania sa v odbornej oblasti, v oblasti jazykov ako aj v inovovaní firmy. 

      Pán Sventek zdôraznil, že popri neustálom zvyšovaní odbornosti zamestnancov, je nevyhnutné budovanie dobrých vzťahov na  pracovisku ale aj s externými partnermi firmy.

      Ďakujeme pánovi Ing. Sventekovi za návštevu a príjemnú atmosféru pri stretnutí.

       

      Mgr. Andrea Mičianová