• Profil študenta - kým sa staneš po ukončení študijného odboru 2569 M - informačné a digitálne technológie

     • Profil študenta - kým sa staneš po ukončení študijného odboru 2569 M - informačné a digitálne technológie - Obrázok 1
     • Poď študovať IT

      • Prečo študovať IT?

        

       Informačné technológie sú našou budúcnosťou, keďže nám neustále prinášajú nové riešenia, ktoré zjednodušujú náš život. Lídrami pokroku, ktorí majú najväčšiu zásluhu na zavádzaní nových postupov a technológií, sú pritom práve ítečkári.

      •  

       Absolventi IT odborov sú na trhu práce veľmi žiadaní a nemajú žiadny problém s uplatnením. Keďže je špecialistov nedostatok, platy v oblasti IT sa dlhodobo držia na nadpriemernej úrovni. Ruka v ruke s tým idú aj benefity, ktoré IT firmy ponúkajú svojim zamestnancom, ako napríklad mzdové bonusy, firemné akcie, možnosť homeofficu a mnohé ďalšie. 

        

       Počas štúdia odboru Informačné a digitálne technológie získajú študenti vedomosti z oblasti počítačových sietí, programovania, databázových systémov, robotiky či tvorby mobilných aplikácií, na ktoré vedia neskôr nadviazať štúdiom na vysokej škole podobného zamerania. Nadobudnú tiež základy ekonomiky, financií či práva. Okrem toho sa naučia využívať svoje vedomosti pri tvorbe IT riešení a odprezentovať svoje projekty.

        

       Štúdium, ako aj práca v IT je tiež úzko prepojená s používaním angličtiny. Žiaci sa vďaka tomu naučia ovládať odbornú terminológiu a výrazne si rozšíria slovnú zásobu. 

        

       Počas štúdia na našej škole nadobudnú študenti aj praktické skúsenosti, ktoré im neskôr pomôžu uplatniť sa, keďže spolupracujeme s IT firmami v Žilinskom kraji a tiež s viacerými univerzitami a vzdelávacími centrami. 

        

       tím QBSW, a. s. 

     • Ekonomická olympiáda

     • Tak ako každý rok, aj tento sa naša škola zúčastnila testovania v rámci Ekonomickej olympiády, ktorú každoročne pripravuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz – INESS.
      Ekonomická olympiáda - Obrázok 1
     • Exkurzia do výrobného podniku DHOLLANDIA

     • Dňa 3. 12. sa žiaci III. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie  vo výrobnom podniku DHOLLANDIA Central Europe, s. r. o., ktorý je zameraný na výrobu plošín rozmanitého  druhu a voliteľného príslušenstva podľa individuálnych potrieb.
      Exkurzia do výrobného podniku DHOLLANDIA - Obrázok 1
     • Vianočná akadémia

     • Každý rok organizujeme na našej škole kultúrny program s názvom Vianočná akadémia, ktorú organizujú vždy žiaci druhého ročníka v spolupráci s ostatnými triedami, ktoré si pripravili vlastné vystúpenia. 
     • Poďakovanie: Sladké vianočné trhy SSOŠ

     • Ďakujeme, že sme najmä vďaka Vám, milí žiaci, mohli uskutočniť prvý ročník sladkých vianočných trhov.
       Poďakovanie: Sladké vianočné trhy SSOŠ - Obrázok 1
     • sv. Mikuláš

     • Do galérie sv. Mikuláš boli pridané fotografie.

      Ďakujeme našim prváčikom, ktorí sa zhostili svojej úlohy na výbornú.

     • Deň študentstva 2019

     • 15. novembra sa na našej škole konal deň študentstva. Študentská rada pripravila pre žiakov školy a ich zamestnancov netradičné privítanie. Poverení zástupcovia z každej triedy upiekli pre svojich spolužiakov chutné koláčiky, ktorými bol ponúknutý každý, kto správne odpovedal na súťažnú otázku. V prípade, že žiak odpovedal nesprávne, čakal ho "trest". Otázky preverili logické myslenie žiakov a pedagógov  a zároveň sa prejavil ich zmysel pre humor. Veríme, že dnešný deň prispel nielen k dobrej nálade, ale podporil aj chuť žiakov k učeniu sa.  Veď otázky boli naozaj náročné, posúďte sami:

      Prečo sliepka nemá zuby?

      Ak sa na teflón nič neprilepí, ako prilepia teflón na panvicu?

      Ak je dnes 0 stupňov a v televízii hlásia, že zajtra bude dvakrát chladnejšie, koľko bude stupňov?

      Termoska udržuje nápoj teplý v zime a studený v lete. Odkiaľ vie, kedy je zima a kedy leto?

      Prečo Mona Lisa nemá obočie?

     • Návšteva Krajskej knižnice

     • V piatok (22. 11. 2019) sa žiakom 1.A naskytla jedinečná príležitosť zúčastniť sa zaujímavej prednášky o Londýne v Krajskej knižnici v Žiline, ktorú sme si veľmi užili.
         

     • Exkurzia do Zlína – „Dnes fantázia, zajtra skutočnosť“

     • Dňa 21. septembra sme navštívili so žiakmi I. a II.A mesto Zlín v Českej republike s cieľom dozvedieť sa viac o živote Tomáša Baťu, jeho podnikateľských zručnostiach a jeho vplyvu na mesto Zlín v 1. polovici 20. storočia. 
      Exkurzia do Zlína – „Dnes fantázia, zajtra skutočnosť“ - Obrázok 1  Exkurzia do Zlína – „Dnes fantázia, zajtra skutočnosť“ - Obrázok 2 Exkurzia do Zlína – „Dnes fantázia, zajtra skutočnosť“ - Obrázok 3

     • Urob niečo pre svoju budúcnosť a poď študovať IT

     • Prečo študovať IT?

       

      Informačné technológie sú našou budúcnosťou, keďže nám neustále prinášajú nové riešenia, ktoré zjednodušujú náš život. Lídrami pokroku, ktorí majú najväčšiu zásluhu na zavádzaní nových postupov a technológií, sú pritom práve ítečkári.

    • Vyhodnotenie Medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2019
     • Vyhodnotenie Medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2019

     • Súťaž sa uskutočnila dňa 14. 11. 2019. Celkom súťaž absolvovalo 7 994 súťažiacich. Plný počet bodov získalo iba 90 súťažiacich z celkového počtu. Úspešných riešiteľov je 2 646 (33,1%). Medzi úspešných žiakov sa zaradilo aj 6 našich prvákov a jeden druhák.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 18. novembra sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku, ktorá bola určená všetkým milovníkom tohto jazyka. 
      S radosťou vám 
      oznamujeme víťazov školského kola olympiády v anglickom jazyku.

      Olympiáda v anglickom jazyku - Obrázok 1
     • Študentská kvapka krvi - poďakovanie

     • Pri príležitosti Dňa študentstva 17. novembra 2019 sme sa zapojili do výzvy pre darovanie krvi v rámci Študentskej kvapky krvi. 
      Študentská kvapka krvi - poďakovanie - Obrázok 1
       
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • V utorok 19. novembra 2019 sa na našej škole konala olympiáda v nemeckom jazyku. 
      Olympiáda v nemeckom jazyku - Obrázok 1​​​​​​​
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila už 8. ročník celoslovenského projektu
      pre SŠ Záložka do knihy spája slovenské školy.

      Témou tohto ročníka boli „Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu“.
      Záložka do knihy spája slovenské školy - Obrázok 1