• Týždeň vedy a techniky - online

     • Zaujímajú vás najnovšie objavy, chcete lepšie porozumieť svetu, alebo ste len jednoducho zvedaví? Pozrite, čo pre nás pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR. 

     • Európsky deň jazykov 2020

     • 26. september je Európskym dňom jazykov

      Tento rok sme sa rozhodli presunúť do virtuálneho prostredia a  dozvedieť sa niekoľko zaujímavostí o  jednotlivých krajinách a  jazykoch.   

     • Svetový deň bez áut - výsledky ankety

     • 22. septembra sme si pripomenuli Svetový deň bez áut.
      Ďakujeme študentom, ktorí sa zapojili do ankety, ktorej výsledky nás potešili. 
      V ankete sme zistili, že naši žiaci pri ceste do školy preferujú hromadnú dopravu a sme radi, že prichádzajú do školy aj peši, vďaka čomu znižujú záťaž pre životné prostredie.
     • Súťaž Attomat

     • 17. septembra sa uskutočnilo ďalšie kolo matematickej súťaže Attomat a opäť sme tu mali svoje zastúpenie. Natálka Sirotová z II.A a pani učiteľka matematiky Mgr. Janka Pajgerová reprezentovali našu školu v kategórii OPEN. 

      Pozývame aj vás na ďalšie kolo tejto zaujímavej matematickej súťaže, informujte sa u pani učiteľky Pajgerovej, kliknite na stránku p-matu alebo si na začiatok prepočítajte ukážkové úlohy. 
       
     • V októbri bude Girl's day

     • Hoci sme zvyknutí, že Girl's day sa koná vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci, tentoraz z dôvodu pandémie, sa bude tento skvelý deň pre stredoškoláčky konať 8. októbra.
     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • Informácie k otvoreniu školského roka

       

      Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 a súčasne začiatok vyučovania je v stredu 2. septembra 2020 o 8,30 h.

      Žiaci sa zhromaždia v jednotlivých kmeňových triedach za dodržania bezpečnostných opatrení a v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ  SR (ruky – odstup – rúško)

       

      Odporúčania:

      • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie  Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie Vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
      • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a pred školským internátom.
      • Stredná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
      • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

       

      V čase od 2. 9. 2020 do 15. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, pracoviska praktického vyučovania,  pracoviska zamestnávateľa a v školskom internáte pre žiakov, rúšok alebo štítov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnacov a nepedagogických zamestnancov strednej školy.

       

      Žiak si so sebou prinesie:

      • Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
      • vlastné pero
      • 2x rúško

       

      Všetkým pedagógom, zamestnancom školy  a žiakom prajem úspešný školský rok 2020/2021.

       

                                                                                                                          Ing. Gabriela Pažická

                                                                                                                             riaditeľka školy


      COVID_-_Dotaznik_zakonneho_zastupcu.docx
      COVID_-_Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

     • Expedícia DoFE

     • Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) ti pomôže preskúmať, kým si a objaviť, kým by si raz mohol byť. Svoje o tom vedia aj naši žiaci - Peťa Halková, Viki Trulíková, Šimon Pečalka a Tibor Vajda, ktorí v tomto programe vytrvali.

     • UNICEF - Škola priateľská deťom 2020

     • Aj v tomto školskom roku sme spolupracovali s organizáciou UNICEF
      v programe Škola priateľská deťom.
      Zrealizovali sme tie požadované aktivity, ktoré bolo možné v čase koronakrízy uskutočniť,
       tak sme splnili požiadavky pre udelenie titulu 
      "Škola priateľská deťom". 

      Týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k splneniu požadovaných kritérií.

      Ďakujeme našim učiteľom a žiakom.
      Všetci sa vzájomne učíme pomáhať si.  


      JR
     • Digitálna budúcnosť po koronavíruse

     • Kvôli pandémii koronavírusu sa mnoho bežných činností presunulo do online priestoru. Už teraz je jasné, že pandémia zmení náš spôsob života a to najmä vďaka digitálnym technológiám.

     • 10 DȎVODOV, PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS

      1. Kolektív, v ktorom ti bude dobre 
      2. Tvoje štúdium bude mať zmysel
      3. Zanietení učitelia a odborníci z praxe
      4. Spolupráca s VŠ a IT firmami
      5. Moderné odborné učebne
      6. Rozšíriš si svoje kariérne smerovanie
      7. Práca s modernými technológiami  
      8. Rozvoj osobnosti
      9. Rôznorodé mimoškolské činnosti
      10. Výborná lokalita
      Prečítaj si viac a rozklikni článok.