• S angličtinou sa nestratíte ani v IT svete

     • Informačné a digitálne technológie sú jednými z najprogresívnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktoré nás významne ovplyvňujú a formujú budúcnosť. Dnes sú už neodmysliteľnou súčasťou činností nášho života vo všetkých oblastiach.
       
     • Naše deti nám nie sú ľahostajné

     • V nasledujúcich dňoch si budeme pripomínať významné dni a to: 
      23. septembra Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

      18. októbra v poradí už trinásty Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. 
      Naše deti nám nie sú ľahostajné - Obrázok 1  Naše deti nám nie sú ľahostajné - Obrázok 2
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi. Naše deti nám nie sú ľahostajné a preto sa pripájame zverejnením vizuálu komunikačnej kampane na stránke našej školy a sprievodnými aktivitami na pôde školy počas roka.        
     • Urob niečo pre svoju budúcnosť a poď študovať IT

     • Prečo študovať IT?

       

      Informačné technológie sú našou budúcnosťou, keďže nám neustále prinášajú nové riešenia, ktoré zjednodušujú náš život. Lídrami pokroku, ktorí majú najväčšiu zásluhu na zavádzaní nových postupov a technológií, sú pritom práve ítečkári.

     • Pozvánka ZRŠ

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ,
      ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2019 o 15.30 v aule na prízemí
      a následne v jednotlivých kmeňových triedach.

      Tešíme sa na Vás. 

      Ing. Gabriela Pažická a kolektív 

     • Návšteva Krajskej knižnice v Žiline

     • Dňa 10. septembrazavítali naši žiaci IV. ročníka do priestorov Krajskej knižnice v Žiline, kde sú pre čitateľov i návštevníkov pripravené výstavy, ktoré sa venujú rôznym jubileám. Tento krát ... 
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

     • Vážení kolegovia, milí žiaci a hostia,

      pozývam Vás na slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020, ktoré začne  dňa 2. septembra 2019 o 10.00 h sv. omšou v kostole sv. Jána Bosca a následne o 11.00 h v aule na prízemí.

      Do nového školského roka prajeme veľa úspechov.

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2019

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2019
     • Ocenená študentka našej školy

     • Žilinský samosprávny kraj aj na záver tohto školského roka ocenil najlepších študentov. Z rúk pani županky Eriky Jurinovej si v Sobášnom paláci v Bytči prevzala ocenenie aj naša študentka Barborka Hrivíková. 
      Ocenená študentka našej školy - Obrázok 1
     • Matematika v každodennom živote 

     • Dňa 19. júna 2019  sa na našej škole konala tradičná súťaž s názvom „Matematika v každodennom živote“. Tak, ako každý rok, aj v tomto roku sa niektorí žiaci našej školy stretli v popoludňajších hodinách, aby strávili spoločný čas pri riešení zaujímavých matematických problémov.

      Matematika v každodennom živote  - Obrázok 1
     • Exkurzia v Prahe

     • 31. mája a 1. júna sa žiaci 1. A spolu s pani učiteľkami Jankou Pajgerovou a Ivanou Bršťákovou zúčastnili exkurzie do Prahy, ktorá bola zároveň koncoročným školským výletom prvákov.
      Exkurzia v Prahe - Obrázok 1
     • Konferencia - Budúcnosť tu a teraz

     • Dňa 12. 6. sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili konferencie pod názvom: Budúcnosť tu a teraz.
      Konferencia - Budúcnosť tu a teraz - Obrázok 1  Konferencia - Budúcnosť tu a teraz - Obrázok 2
     • Skrátenie vyučovania z dôvodu vysokých teplôt

     • Z dôvodu extrémnych dlhotrvajúcich horúčav skracujeme vyučovanie dňa 14. júna 2019 z 45 minút na 30 minút. 
      Skrátenie vyučovania z dôvodu vysokých teplôt - Obrázok 1

      1. hodina 7.30 - 8.15
      2. hodina 8.20 - 8.50
      3. hodina 9.00 - 9.30
      4. hodina 9.40 - 10.10
      5. hodina 10.20 - 10.50
      6. hodina 11.00 - 11.30
      7. hodina 11.40 - 12.10
       
     • Zdokonaľovanie komunikačných zručností - program CPPPaP

     • Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Žiline. Každoročne k nám prichádzajú odborníci z oblasti psychológie a zabezpečujú prednášky a besedy pre žiakov.
      Zdokonaľovanie komunikačných zručností - program CPPPaP - Obrázok 1
     • Štvorylka roztancovala aj našich žiakov

     •  

      Európsky tanečný festival štvorylka (European Quadrille Dance Festival) zavítal opäť do Žiliny. 

      Štvorylka roztancovala aj našich žiakov - Obrázok 1  Štvorylka roztancovala aj našich žiakov - Obrázok 2   

     • Beseda - prevencia kriminality

     • Dňa 16. 5.2019 sa žiaci I.A zúčastnili besedy s pani kpt. Ing. Vinkovou, ktorá pracuje v Policajnom zbore SR a venuje sa problematike prevencie kriminality mladých. 

     • Riaditeľské voľno 22. - 23. mája 2019

     • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno v dňoch 22. - 23. mája 2019z dôvodu konania maturitných skúšok.

       

      Ing. Gabriela Pažická

      riaditeľka školy

     • Prednáška - Inštitút finančného a podnikateľského vzdelávania

     • Dňa 16. 5. 2019 sa uskutočnila na našej škole odborná prednáška zameraná na podnikateľskú gramotnosť.
     • Výsledková listina PS 2019/2020

     • Výsledková listina PS 2019/2020
     • Girl's day

     • Už piatykrát sme sa zúčastnili zaujímavej aktivity v IT svete. Vo svojich priestoroch v Bratislave nás privítali dievčatá zo softvérovej spoločnosti QBSW, a. s. 
      Girl's day - Obrázok 1
     • Deň narcisov

     • Stali sme spoluorganizátormi dňa narcisov. 

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 23-krát. 
      Deň narcisov - Obrázok 1