• Odborné predmety

    • PK ekonomických odborných predmetov

      

     EKO, API, ADK, HVY, PDN, MNZ, PKK, ÚCT, MKT, PRN, PDS, PAL, HOG, CFA, DPP

      

     Vedúci PK     

     Ing. Katarína Harantová

      

      

     ÚCT    

     Ing. Gabriela Pažická

     API

     Mgr. Miroslav Malacha

     PDN, PRN, DPP,  PDS,   MKT, PAL,  CVF, EKO

     Ing. Katarína Harantová

     PKK

     Mgr. Monika Hriníková

     ADK, MNZ

     Mgr. Janka Rotterová

     EKO, ÚČT, API

     Ing. Darina Stasinková