• Textová podstrana

    • Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, 010 01  Žilina, prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku na vyučovanie anglického jazyka – úväzok 82% na zástup počas MD.

     Predpokladaný nástup je 1. február 2019.

     Kvalifikačné predpoklady: VŠ 2. stupňa.

     Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, kópiu dokladov o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: gpazicka@gmail.com, telefonický kontakt: 0911 566 901