• Erasmus+

    •  

     Naša škola získala v predchádzajúcich školských rokoch výnimočnú príležitosť, prostredníctvom zahraničných projektov Leonardo da Vinci a Erasmus plus, navštíviť Spojené kráľovstvo, jeho hlavné mesto Londýn.

     Išlo o zahraničnú odbornú stáž žiakov, ktorí získali možnosť odpracovať si svoju povinnú odbornú prax v zahraničí.

     V roku 2011 sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy prostredníctvom projektu Leonardo da Vinci, odbornej praxe v jednej z najväčších metropol Európy v Londýne.

     Odbornú prax zabezpečovala sprostredkovacia spoločnosť ADC College, ktorá zabezpečila pre žiakov pracovné umiestnenie, ubytovanie, stravu a tiež cestovné preukážky na miestnu dopravu po Londýne, tzv. Oyster card.

     Po ukončení odbornej stáže, žiaci získali od spoločnosti ADC College certifikáty.

     Následne v školskom roku 2014/2015 sa už po druhýkrát zúčastnilo 20 vybratých žiakov z tretieho a štvrtého ročníka opäť odbornej zahraničnej stáže v Londýne, prostredníctvom programu Erasmus plus.

     Bola to výnimočná príležitosť pre žiakov, oboznámiť sa s mentalitou krajiny, jej geografickou polohou, históriou, gastronómiou, no predovšetkým so systémom práce, pracovnou morálkou, kvalitným odborným výkonom práce.

     Veríme, že sa nám takáto výnimočná príležitosť ešte naskytne.