Európske projekty

Erasmus+

 

Naša škola získala v predchádzajúcich školských rokoch výnimočnú príležitosť, prostredníctvom zahraničných projektov Leonardo da Vinci a Erasmus plus, navštíviť Spojené kráľovstvo, jeho hlavné mesto Londýn.

Išlo o zahraničnú odbornú stáž žiakov, ktorí získali možnosť odpracovať si svoju povinnú odbornú prax v zahraničí.

V roku 2011 sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy prostredníctvom projektu Leonardo da Vinci, odbornej praxe v jednej z najväčších metropol Európy v Londýne.

Odbornú prax zabezpečovala sprostredkovacia spoločnosť ADC College, ktorá zabezpečila pre žiakov pracovné umiestnenie, ubytovanie, stravu a tiež cestovné preukážky na miestnu dopravu po Londýne, tzv. Oyster card.

Po ukončení odbornej stáže, žiaci získali od spoločnosti ADC College certifikáty.

Následne v školskom roku 2014/2015 sa už po druhýkrát zúčastnilo 20 vybratých žiakov z tretieho a štvrtého ročníka opäť odbornej zahraničnej stáže v Londýne, prostredníctvom programu Erasmus plus.

Bola to výnimočná príležitosť pre žiakov, oboznámiť sa s mentalitou krajiny, jej geografickou polohou, históriou, gastronómiou, no predovšetkým so systémom práce, pracovnou morálkou, kvalitným odborným výkonom práce.

Veríme, že sa nám takáto výnimočná príležitosť ešte naskytne.

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Saleziánska 18, 010 01 Žilina
  • 0911 566 901 - riaditeľka školy
    0911 556 900 - sekretariát
    0911 566 900 - zborovňa