• Jarné prázdniny

   22.02.2020 00:47
  • Valentínska pošta

   07.02.2020 09:02

   Ďakujeme IV.A pod vedením Samuela Kohúta za krásny plagát.
  • Olympiáda v anglickom jazyku

   06.02.2020 09:15
   Dňa 15.1. sa naše žiačky, Natálka Komadová (2.A) a Majka Marešová (4.A), zúčastnili okresného kola Olympiády z anglického jazyka na Gymnázium v Bytči. Za reprezentáciu našej školy im ďakujeme.
   Veríme, že získali nové skúsenosti a motiváciu pre účasť v ďalších školských aktivitách.
  • Výsledky súťaže v riešení SUDOKU

   Výsledky súťaže v riešení SUDOKU

   05.03.2020 20:13
   Výsledky súťaže v riešení SUDOKU...
  • Poď študovať IT

   16.01.2020 08:05
   • Prečo študovať IT?

     

    Informačné technológie sú našou budúcnosťou, keďže nám neustále prinášajú nové riešenia, ktoré zjednodušujú náš život. Lídrami pokroku, ktorí majú najväčšiu zásluhu na zavádzaní nových postupov a technológií, sú pritom práve ítečkári.

   •  

    Absolventi IT odborov sú na trhu práce veľmi žiadaní a nemajú žiadny problém s uplatnením. Keďže je špecialistov nedostatok, platy v oblasti IT sa dlhodobo držia na nadpriemernej úrovni. Ruka v ruke s tým idú aj benefity, ktoré IT firmy ponúkajú svojim zamestnancom, ako napríklad mzdové bonusy, firemné akcie, možnosť homeofficu a mnohé ďalšie. 

     

    Počas štúdia odboru Informačné a digitálne technológie získajú študenti vedomosti z oblasti počítačových sietí, programovania, databázových systémov, robotiky či tvorby mobilných aplikácií, na ktoré vedia neskôr nadviazať štúdiom na vysokej škole podobného zamerania. Nadobudnú tiež základy ekonomiky, financií či práva. Okrem toho sa naučia využívať svoje vedomosti pri tvorbe IT riešení a odprezentovať svoje projekty.

     

    Štúdium, ako aj práca v IT je tiež úzko prepojená s používaním angličtiny. Žiaci sa vďaka tomu naučia ovládať odbornú terminológiu a výrazne si rozšíria slovnú zásobu. 

     

    Počas štúdia na našej škole nadobudnú študenti aj praktické skúsenosti, ktoré im neskôr pomôžu uplatniť sa, keďže spolupracujeme s IT firmami v Žilinskom kraji a tiež s viacerými univerzitami a vzdelávacími centrami. 

     

    tím QBSW, a. s. 

  • Vianočná akadémia

   23.12.2019 07:04
   Každý rok pripravujeme na našej škole kultúrny program s názvom Vianočná akadémia, ktorú organizujú vždy žiaci druhého ročníka v spolupráci s ostatnými triedami, ktoré si pripravili vlastné vystúpenia.