• Európsky deň jazykov

   06.10.2019 21:54
   Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. My sme tento deň nenechali bez povšimnutia a oslávili sme ho spoločne s celým svetom.
       
  • Exkurzia v Banskej Bystrici

   25.09.2019 21:38
   Žiaci 2. A triedy sa v stredu 25. 9. 2019 zúčastnili dejepisno-literárnej exkurzie do Banskej Bystrice. 
      
  • Kráčajme spolu na Veľký Fatranský Kriváň

   22.09.2019 19:11

   "Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi." 
                                                                                   Don Bosco
  • Naše deti nám nie sú ľahostajné

   14.11.2019 11:31
   V nasledujúcich dňoch si budeme pripomínať významné dni a to: 
   23. septembra Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

   18. októbra v poradí už trinásty Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. 
     
   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi. Naše deti nám nie sú ľahostajné a preto sa pripájame zverejnením vizuálu komunikačnej kampane na stránke našej školy a sprievodnými aktivitami na pôde školy počas roka.     
  • Pozvánka ZRŠ

   13.09.2019 22:15

   Milí rodičia,

   pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ,
   ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2019 o 15.30 v aule na prízemí
   a následne v jednotlivých kmeňových triedach.

   Tešíme sa na Vás. 

   Ing. Gabriela Pažická a kolektív 

  • Návšteva Krajskej knižnice v Žiline

   14.11.2019 11:31
   Dňa 10. septembra zavítali naši žiaci IV. ročníka do priestorov Krajskej knižnice v Žiline, kde sú pre čitateľov i návštevníkov pripravené výstavy, ktoré sa venujú rôznym jubileám. Tento krát ... 
  • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

   26.08.2019 22:01

   Vážení kolegovia, milí žiaci a hostia,

   pozývam Vás na slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020, ktoré začne  dňa 2. septembra 2019 o 10.00 h sv. omšou v kostole sv. Jána Bosca a následne o 11.00 h v aule na prízemí.

   Do nového školského roka prajeme veľa úspechov.

  • Ocenená študentka našej školy

   14.11.2019 11:32
   Žilinský samosprávny kraj aj na záver tohto školského roka ocenil najlepších študentov. Z rúk pani županky Eriky Jurinovej si v Sobášnom paláci v Bytči prevzala ocenenie aj naša študentka Barborka Hrivíková. 
  • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2019

   02.07.2019 13:52
   Úradné hodiny počas letných prázdnin 2019
  • Matematika v každodennom živote 

   19.06.2019 17:38
   Dňa 19. júna 2019  sa na našej škole konala tradičná súťaž s názvom „Matematika v každodennom živote“. Tak, ako každý rok, aj v tomto roku sa niektorí žiaci našej školy stretli v popoludňajších hodinách, aby strávili spoločný čas pri riešení zaujímavých matematických problémov.

  • Exkurzia v Prahe

   18.06.2019 10:50
   31. mája a 1. júna sa žiaci 1. A spolu s pani učiteľkami Jankou Pajgerovou a Ivanou Bršťákovou zúčastnili exkurzie do Prahy, ktorá bola zároveň koncoročným školským výletom prvákov.