• Databázový seminár na Žilinskej univerzite

   12.02.2024 22:47


    

   Dňa 8. 2. 2024 sa naši tretiaci v rámci predmetu Databázové systémy zúčastnili databázového semináru, ktorý sa konal na Žilinskej univerzite na Fakulte riadenia a informatiky pod vedením doc. Ing. Michala Kveta, PhD.
   Naši žiaci si upevnili svoje vedomosti z oblasti SQL jazyka, získali veľké množstvo ďalších praktických informácií a oboznámili sa s tvorbou aplikácií v nástroji Oracle APEX.
  • Okresné kolo Olympiády v ANJ

   10.02.2024 23:16

   V januári 2024 sa naši najlepší angličtinári zúčastnili okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. 
   Napriek silnej konkurencii sa - Tomáš Sobek a Maximilián Moravčík - obaja umiestnili na krásnom 6. mieste v kategórii 2D a 2B.

   Chlapcom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší rok!
   Mgr. Katarína Bourgeois
  • Prednáška o ľudských právach

   27.11.2023 09:57

   Dňa 15. 11. sa uskutočnila na našej škole prednáška na tému Obchodovanie s ľuďmiRodová rovnosť. Výchovno-vzdelávacie aktivity  zabezpečilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Pán lektor žiakom druhého ročníka  pôsobivo prepojil teóriu s praxou. V rámci problematiky Obchodovania s ľuďmi  bola upriamená pozornosť aj na prácu so stránkou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, sekcia  Služby – registrácia pred cestou do zahraničia. Všetci sme si z prednášky odniesli cenné informácie a rady.
    
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola
   • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
   • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
   • 37982354
   • 2022245962
   • Ing. Gabriela Pažická
   • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
   • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
  • Prihlásenie