• ŽŠR

        • V školskom roku 2018/2019 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy pôsobí aj žiacka školská rada. Skladá sa z 13 žiakov a zastúpené sú všetky ročníky.

          Členovia ŽŠR za 1. ročník (Karin Bieliková, Katarína Šošková, Vanesa Soláriková, Dominik Adam Papala, Michaela Badurová), za 2.ročník (Chiara Rafajová), za 3.ročník (Samuel Kohút, Samuel Zigo, Mária Marešová) a za 4.ročník (Timotej Rybárik, Barbora Hríviková, Adam Elšík, Dorota Adriána Takáčová).