• Profil študenta - kým sa staneš po ukončení študijného odboru 2569 M - informačné a digitálne technológie

   • 26.03.2020 19:13
   • Absolvent študijného odboru informačné a digitálne technológie je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti informačných technológií ako programátor, webový dizajnér, vývojár webových a mobilných aplikácií, pracovník technickej podpory, správca informačných systémov a počítačových sietí, technik informačných a digitálnych technológií.

    Absolvent je vyučený v programe Cisco Networking Academy, čo je najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete v rámci prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií. Absolvent má počas štúdia  možnosť získať medzinárodný Cisco certifikát v rôznych úrovniach.

    Absolvent má vedomosti o hardvérovom a softvérovom vybavení počítača, má prehľad o rôznych spôsoboch prenosu údajov,  získa znalosti v oblasti  neurónových  sietí, ktoré softvérovo napodobňujú biologické procesy v živom mozgu. Vníma prítomnosť neurónových sietí v každodennom živote a svojim ďalším štúdium prechádza do využívania  získaných vedomostí. Absolvent je schopný samostatne  vykonávať práce pri projektovaní, konštruovaní, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení využívajúcich moderné IT.  Absolvent študijného odboru informačné a digitálne technológie má na základe svojej prípravy všetky predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku i v zahraničí.

    Absolvent má výborné znalosti anglického jazyka, ekonomiky a práva. Ovláda programovanie robotov, vytvára aplikácie, kreuje a inovuje web stránky. Je pripravený manažovať ľudí, participovať na projektovej činnosti. Je schopný využívať mäkké  zručnosti v prezentovaní a v komunikácii. Je schopný celoživotne sa vzdelávať a je pripravený rozvíjať svojho podnikateľského ducha a kreativitu, čo mu umožní uplatniť sa na pracovnom trhu ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, v doprave, v zdravotníctve a všade tam, kde sa otvárajú možnosti vývoja, nasadzovania a prevádzky informačných systémov. Absolvent študijného odboru 2569 informačné a digitálne technológie je profesijne pripravený na IT inovácie a digitálny svet 21. storočia.

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov