• EnglishGo

   • 24.05.2018 09:56
   • Naša škola sa zapojila do online súťaže s názvom EnglishGo.
    Za úspešné vyriešenie úloh sme získali ukážkovú hodinu a tiež hodinu s native speakerom. 

      
   • Ukážková hodina

    V stredu 16. mája navštívila našu školu PaedDr. Mgr. Mária Véghová, ktorá žiakom ukázala ako môžu používať  online materiály pre výučbu anglického jazyka.

    Žiaci môžu s materiálmi pracovať v škole, ale aj doma. Precvičia si tak gramatiku, no zdokonaľujú si aj zručnosti, ktoré potrebujú na porozumenie písaného alebo hovoreného textu.

    Najvýznamnejším prínosom je práve vysoký počet nahrávok, ktoré umožnia žiakom zlepšiť počúvanie s porozumením a osvojovať si patričné stratégie, napríklad porozumenie hlavných myšlienok, podstatných informácií, či odlíšiť hlavnú myšlienku od vedľajších.

    Ukážková hodina bola pre nás veľkým prínosom a radi sa zapojíme aj do ďalších súťaži. 

   • Naspäť na zoznam článkov