• Žiacka školská rada - ocenenie

   • 08.01.2019 22:56
   • Žiacka školská rada, pod vedením koordinátorky Ivany Bršťákovej, sa tento školský rok zapojila do olympiády ŽŠR, organizovanej Radou mládeže Žilinského kraja.
      
   • Cieľom olympiády bolo aktívne zviditeľniť činnosť členov žiackej školskej rady v škole a v širšej komunite mesta. Žiaci mali za úlohu vytvoriť vlog (video blog), ktorý pozostával z 3 aktivít – teambuilding, ŽŠR pre žiakov školy, ŽŠR v meste. Dňa 19.12. 2018 sa konala konferencia ŽŠR realizovaná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Konferencie sa zúčastnili aj vybraní členovia, ktorí reprezentovali našu ŽŠR. Náš vlog sa dostal do výberu 10 najlepších a za účasť nám bolo udelené ocenenie. Vyjadrujeme vďaku všetkým aktívnym členom ŽŠR a máme radosť z ich aktívnej práce a zodpovedného prístupu. 

   • Naspäť na zoznam článkov