• Kurz anglického jazyka - native speaker

   • 02.02.2016 20:37
   • 25. - 29. januára 2016 

    V spolupráci so Žilinskou univerzitou s Fakultou humanitných vied
    sme rozvinuli spoluprácu v pilotnom projekte -
                                                               "English language with a native speaker"  
   •  

    Pre žiakov III. a IV. ročníka sme v spolupráci so ŽU zabezpečili výučbu anglického jazyka 

    s rodenou Američankou z Kalifornie - Caroline Ann Kyzek

    Žiaci komunikovali počas celého vyučovania výhradne v anglickom jazyku, 

    precvičovali gramatiku, výslovnosť, intonáciu a zveľaďovali svoju slovnú zásobu. 

    smiley

        

        

     

    Tento projekt sa stretol u žiakov s pozitívnym ohlasom, 

    veríme, že na budúci rok prinesieme zas nové nápady do nášho projektu 

     "English language with a native speaker".

    Ďakujeme. Thank you. 

    yes

    JR

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov