• S angličtinou sa nestratíte ani v IT svete

   • 22.09.2019 18:43
   • Informačné a digitálne technológie sú jednými z najprogresívnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktoré nás významne ovplyvňujú a formujú budúcnosť. Dnes sú už neodmysliteľnou súčasťou činností nášho života vo všetkých oblastiach.
     
   • Vďaka nim môžeme okamžite zdieľať zážitky z dovolenky, nakúpiť darčeky z pohodlia domova alebo sa spoľahlivo odviesť do cieľa. Práve tieto výdobytky môžeme používať vďaka informačným technológiám.

    Za všetkými výdobytkami moderného sveta sa skrýva zdrojový kód. Zdanlivo nepriehľadná spleť písmen a čísel odkrýva využitie anglického jazyka, ktorý je globálnym dorozumievacím jazykom ľudstva ako aj výpočtovej techniky. Anglický jazyk má veľký význam pre študijný odbor informačné a digitálne technológie, preto je láska k jazyku len vítaná. Študenti uvedeného odboru môžu nájsť uplatnenie v nadnárodných spoločnostiach, ktoré sú lídrami v danom segmente. Môžu pracovať v medzinárodných tímoch, ktoré spolupracujú s ľuďmi rôznych národností. A tak sa anglický jazyk stáva nástrojom ich každodenného života. Vďaka nemu môžu spoznávať nových ľudí, nové kultúry a zažívať množstvo zábavy. Znalosť anglického jazyka je zaručeným prostriedkom, ktorý otvára bránu do celého sveta. Sveta poznania, ale aj radosti. So znalosťou anglického jazyka je jednoduchšie učiť sa pracovať s novými programami, ktorých prostredie je len zriedka v materinskom jazyku. Vo väčšine prípadov je práve anglický jazyk ich dominantou.

    Toto všetko podčiarkuje dôležitosť anglického jazyka. Je neoddeliteľnou súčasťou dnešnej modernej doby, no obzvlášť ľudí, ktorí zdokonaľujú a vyvíjajú stále nové druhy informačných a digitálnych technológií. Technológií, ktoré nám uľahčujú každodenný život a je v nich obrovský potenciál. Využite aj svoj potenciál a investujte ho do štúdia informačných a digitálnych technológií. Budúcnosť sa vám poďakuje.

    Mgr. Martina Kadáčková 

   • Naspäť na zoznam článkov