Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Hriníková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Pajgerová
Učebňa učebňa III.A
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Rotterová
Učebňa učebňa II.A
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Harantová
Učebňa učebňa IV.A

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.10.2019

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Saleziánska 18, 010 01 Žilina
  • 0911 566 901 - riaditeľka školy
    0911 556 900 - sekretariát
    0911 566 900 - zborovňa