Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Gabriela Pažická GP Rozvrh
Riaditeľka
Zástupca v triede: I.A
Vedie krúžok: Účtovníctvo v praxi
Kabinet: Riaditeľňa
gpazicka@gmail.com
 
 
PaedDr. Ivana Bršťáková IB Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
Vedie krúžok: Príprava na maturitu z anglického jazyka
ivanka1992@gmail.com
 
 
PaedDr. Ján Fábian JF Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Katarína Harantová KH Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
katka.balatova@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Hriníková MH Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Kabinet: učebňa I.A
mhrinikova@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Kadáčková KM Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Pedagogický zbor
kadackovamartina@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslav Malacha MM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Andrea Mičianová AM Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
a.micianova@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Pajgerová JPG Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Matematika
pajger@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Rotterová JR Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Krúžok admistratívy
Kabinet: Počítačová miestnosť č.2
rotterova.janka@gmail.com
 
 
Ing. Darina Stasinková DS Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Pedagogický zbor
dadulincek@gmail.com
 
 
PaedDr. Richard Zaprihač, PhD. RZ Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: Telocvičňa
richard@zaprihac.sk
 
 
Mária Lapošová MLA Iná nepedagogická zamestnankyňa
Kabinet: Sekretariát
m.laposova@centrum.sk

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.10.2019

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Saleziánska 18, 010 01 Žilina
  • 0911 566 901 - riaditeľka školy
    0911 556 900 - sekretariát
    0911 566 900 - zborovňa