• Deň učiteľov

   • 17.09.2019 14:47
   • „Učiteľom hodným toho mena je ten,
    ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“

   •  

     

    Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov. Práca učiteľa však nie je len povolaním. Je poslaním, ktoré napĺňa srdce pocitom radosti, lásky a úcty. Dnešná doba si vyžaduje, aby bol učiteľ aj dobrý psychológ, manažér, radca, dôverník,... Je tým, kto pretvára detskú dušu a otvára jej dokorán brány poznania. Dnes sa preto naši žiaci rozhodli poďakovať svojim učiteľom za ich obetavú prácu, lásku, trpezlivosť a drahocenný čas, ktorý im venujú počas celého školského roka.  

     

   • Naspäť na zoznam článkov