• Návšteva Považskej galérie na hodine ANJ     • V piatok 9. 2. 2024 sa v rámci prípravy na maturitu - téma "Kultúra a umenie" sa časť tiredy 3.A zúčasnila prednášky a diskusie v Považskej galérii v Žiline. Témou bola "Avantgarda a Manifest". 
      Okrem iného bola k dispozícii aj expozícia rodáka z okolia Žiliny Vincenta Hložníka, ktorú sme mali odborne odkomentovnú od fundovanej pracovníčky galérie. Bol to skutočne milý a poučný zážitok s umením, ktorý nás inšpiroval a motivoval ďalej v preberaní maturitných tém na hodinách anglického jazyka.

      Mgr. Katarína Bourgeois
      Michal Vacula
      Foto: Marko Skukálek
     • "Financi v lavici" - prednáška z MF SR     • Dňa 8. februára 2024 sa uskutočnila na našej škole prednáška na tému finančnej gramotnosti – „Financi v lavici“. Prednáška bola zacielená na témy týkajúce sa ochrany finančného spotrebiteľa a riešenie problémov, úver a dlh, nové trendy a inovácie. Celú prednášku viedli pracovníci Ministerstva financií Slovenskej republiky. Aktivitou sme chceli rozšíriť úroveň poznania finančnej problematiky našich žiakov.

       
     • Databázový seminár na Žilinskej univerzite     •  

      Dňa 8. 2. 2024 sa naši tretiaci v rámci predmetu Databázové systémy zúčastnili databázového semináru, ktorý sa konal na Žilinskej univerzite na Fakulte riadenia a informatiky pod vedením doc. Ing. Michala Kveta, PhD.
      Naši žiaci si upevnili svoje vedomosti z oblasti SQL jazyka, získali veľké množstvo ďalších praktických informácií a oboznámili sa s tvorbou aplikácií v nástroji Oracle APEX.
     • Okresné kolo Olympiády v ANJ


     • V januári 2024 sa naši najlepší angličtinári zúčastnili okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. 
      Napriek silnej konkurencii sa - Tomáš Sobek a Maximilián Moravčík - obaja umiestnili na krásnom 6. mieste v kategórii 2D a 2B.

      Chlapcom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší rok!
      Mgr. Katarína Bourgeois
     • Odborná prax s Erasmom v zahraničí

     • Európsky program študentskej mobility, odbornej príravy, túžba "dostať sa von" prispievajú k zvyšovaniu kvalifikácie účastníkov a ich lepšej adaptácií na aktuálne potreby a požiadavky trhu práce. Zároveň si účastníci programu prehlbujú jazykové schopnosti a soft skills, akými sú samostatnosť a zodpovednosť. Pripravujeme pre žiakov skvelú príležitosť stráviť niekoľko týždňov na odborej praxi v zahraničí, prípadne v partnerských školách.

     • ROUTING

     • Mrkni, čo sa môžeš u nás naučiť a rozhodni sa aké bude Tvoje ďalšie smerovanie.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Olympiáda z anglického jazyka

       

      Tak ako každoročne, tak i tento školský rok sme pre žiakov zrealizovali školské kolo olympiády z anglického jazyka. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov, avšak do druhého kola postúpili len tí TOP OF THE TOP – menovite: Kristián Cvik, Matúš Michel, Maximilián Moravčík, Roman Neubauer, Agáta Segečová,  Lukáš Vojtek, Alex Tvarožek Alex, Benjamín Baránek, Lea Laterníková, Lukáš Piala a Tomáš Sobek.

      Všetkých 11 súťažiacich preukázalo vynikajúce znalosti jazyka nielen v písomnej podobe, ale aj v ústnej časti. Hoci rozhodnúť poradie medzi tak zdatnými speakermi bolo náročné, porota sa zhodla na nasledujúcich výsledkoch.

      Kategória – junior: 

      1. miesto: Maximilián Moravčík           

      2. miesto:  Agátka Segečová     

      3. miesto: Kristián Cvik

       

      Kategória – senior: 

      1. miesto: Tomáš Sobek

      2. miesto:  Benjamín Baránek

      3. miesto: Tomáš Piala

       

      Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom na prvom mieste držíme palce v postupe na okresné kolo Olympiády z anglického jazyka.

      Jana Pálfyová, Katarína Burgeois

     • Vianočný dobrý skutok

     • Radosť je vždy väčšia, keď má byť s kým zdieľaná. Príďte sa ponúknuť na sekretariát  sladkou maškrtou a prispejte symbolickou sumou, ktorou podporíme nevyliečiteľne chorých.
     • Výsledky INEKO

     • Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil nové rebríčky najlepších škôl na Slovenksu. V rámci Žiliny sme na krásnom 2. mieste. V Žilinskom kraji sme obsadili 4. miesto. Sme hrdí na všetkých žiakov, ktorí reprezentujú našu školu aj po ukončení štúdia. Pre podrobnejšie informácie merania navštívte stránku skoly.ineko.sk

     • Olympiáda vo verejnej správe


     • Dňa 19.10. sa uskutočnila Olympiáda o verejnej správe, kde náš tím „Svetobežníci“ v zložení –  Tomáš Špánik, Richard Krajčík, Adam Vereš, Jakub Staňo postúpil do semifinálového kola. Semifinálové kolo sa uskutočnilo 21.11. a tím našich chlapcov skončil na krásnom 4. mieste.
      Chlapcom gratulujeme za reprezentáciu školy a umiestnenie. Tešíme sa na ďalší rok!

       
     • iBobor 2023

     • Účasť našich žiakov – informatikov v medzinárodnej súťaži iBobor je už tradíciou. Naši prváci a druháci súťažili v kategórii Junior a tretiaci so štvrtákmi v kategórii Senior. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Za fantastický úspech gratulujeme Matejovi Dujčíkovi z 1.A, ktorý získal plný počet bodov, a tak sa umiestnil na delenom 1. - 45. mieste na Slovensku. Ostatným účastníkom tiež gratulujeme. Podrobnejšie poradie si môžete pozrieť v nasledujúcom dokumente. Vyhodnotenie_iBobor_2023.docx
       

     • Trenčiansky robotický deň

     • 9. 11. 2023 sa tri naše roboty zostavené zo stavebnice LEGO® MINDSTORMS® EV3 zúčastnili Trenčianskeho robotického dňa (TRD). Žiaci sa problematike programovania robotov venujú na krúžku Robotiky pod vedením p. Marťákovej a tretiaci už majú aj predmet robotika. 

     • Prednáška o ľudských právach


     • Dňa 15. 11. sa uskutočnila na našej škole prednáška na tému Obchodovanie s ľuďmiRodová rovnosť. Výchovno-vzdelávacie aktivity  zabezpečilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Pán lektor žiakom druhého ročníka  pôsobivo prepojil teóriu s praxou. V rámci problematiky Obchodovania s ľuďmi  bola upriamená pozornosť aj na prácu so stránkou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, sekcia  Služby – registrácia pred cestou do zahraničia. Všetci sme si z prednášky odniesli cenné informácie a rady.
       
     • Beh 17. november     • Dňa 10. novembra 2023 sa uskutočnil 57. ročník Behu 17. novembra 2023, ktorý je súčasťou Univerzitných športových dní 2023. Usporiadateľom bol Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity v Žiline. Trať pretekov viedla cez Veľký Diel, išlo o cezpoľný beh – trávnatý povrch. Aj žiaci našej školy mali možnosť zúčastniť sa a reprezentovať našu školu. Touto aktivitou sme zároveň podporili školský projekt: Šport študentom.
      Účastníci behu:
      Kristián Ondroš (1.r.)
      Matúš Daniš (2.r.)
      Ondrej Kutlík (2.r.)
      Matej Papučík (2.r.)
      Timur Málik (2.r.)
      Lukáš Michálek (3.r.)
      Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme za krásnu reprezentáciu!
      Výsledky súťaže: https://my.raceresult.com/266667/       
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola
   • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
   • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
   • 37982354
   • 2022245962
   • Ing. Gabriela Pažická
   • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
   • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
  • Prihlásenie