•                  Niečo o nás

   • Sme stredná škola, pružne reagujúca  na potreby trhu práce a záujmy žiakov. Sme stredná škola,  ktorá rozšírila ponuku vzdelávacích programov o zaujímavý, atraktívny, na trhu práce žiadaný odbor – informačné a digitálne technológie. Chceme motivovať snaživých mladých ľudí, chlapcov  i dievčatá a ponúknuť im široké možnosti uplatnenia sa v digitálnom svete, alebo v štúdiu na vysokých školách. Vzdelávanie nám robí radosť a našu prácu robíme s láskou a trpezlivosťou.

     

    Tak neváhaj a zoznám sa s našim novým informatickým odborom!

 • Najnovšie

  Novinky

   • Matematika v každodennom živote 

   • 19. 6. 2019
   • Dňa 19. júna 2019  sa na našej škole konala tradičná súťaž s názvom „Matematika v každodennom živote“. Tak, ako každý rok, aj v tomto roku sa niektorí žiaci našej školy stretli v popoludňajších hodinách, aby strávili spoločný čas pri riešení zaujímavých matematických problémov.

    Matematika v každodennom živote  - Obrázok 1
   • Exkurzia v Prahe

   • 18. 6. 2019
   • 31. mája a 1. júna sa žiaci 1. A spolu s pani učiteľkami Jankou Pajgerovou a Ivanou Bršťákovou zúčastnili exkurzie do Prahy, ktorá bola zároveň koncoročným školským výletom prvákov.
    Exkurzia v Prahe - Obrázok 1
   • Skrátenie vyučovania z dôvodu vysokých teplôt

   • 14. 6. 2019
   • Z dôvodu extrémnych dlhotrvajúcich horúčav skracujeme vyučovanie dňa 14. júna 2019 z 45 minút na 30 minút. 
    Skrátenie vyučovania z dôvodu vysokých teplôt - Obrázok 1

    1. hodina 7.30 - 8.15
    2. hodina 8.20 - 8.50
    3. hodina 9.00 - 9.30
    4. hodina 9.40 - 10.10
    5. hodina 10.20 - 10.50
    6. hodina 11.00 - 11.30
    7. hodina 11.40 - 12.10
     
   • Zdokonaľovanie komunikačných zručností - program CPPPaP

   • 14. 6. 2019
   • Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Žiline. Každoročne k nám prichádzajú odborníci z oblasti psychológie a zabezpečujú prednášky a besedy pre žiakov.
    Zdokonaľovanie komunikačných zručností - program CPPPaP - Obrázok 1
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • QBSW
  • avast
  • DXC
  • CEIT
  • Dofe
  • budfri
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers