•                  Niečo o nás

   • Sme stredná škola, pružne reagujúca  na potreby trhu práce a záujmy žiakov. Sme stredná škola,  ktorá rozšírila ponuku vzdelávacích programov o zaujímavý, atraktívny, na trhu práce žiadaný odbor – informačné a digitálne technológie. Chceme motivovať snaživých mladých ľudí, chlapcov  i dievčatá a ponúknuť im široké možnosti uplatnenia sa v digitálnom svete, alebo v štúdiu na vysokých školách. Vzdelávanie nám robí radosť a našu prácu robíme s láskou a trpezlivosťou.

     

    Tak neváhaj a zoznám sa s našim novým informatickým odborom!

 • Najnovšie

  Novinky

   • Vianočná Praha

   • 13. 12. 2022
   • V dňoch 8.-9. decembra 2022 sme navštívili Prahu. Navštívili sme Karlov most, Staromestské námestie, Orloj, kostol Pražské Jezulátko, absolvovali sme výstup na Petrín i Pražský hrad. Žiaci si skúsili cestovanie metrom a navštívili Národné technické múzeum. Šťastlivo sme sa vrátili a tešíme sa na ďalšie výlety.

   • Databázový seminár na Fakulte riadenia a informatiky

   • 21. 11. 2022
   • Databázový seminár na Fakulte riadenia a informatiky - Obrázok 1

    Dňa 16. 11. 2022 sa naši tretiaci zúčastnili databázového semináru, ktorý sa konal na Žilinskej univerzite na Fakulte riadenia a informatiky, a to pod vedením doc. Ing. Michala Kveta, PhD.
    Naši žiaci si upevnili svoje vedomosti z oblasti SQL jazyka, získali veľké množstvo ďalších praktických informácií, ktoré môžu uplatňovať ďalej a taktiež sa oboznámili s tvorbou aplikácií v nástroji Oracle APEX.
   • iBobor 2022

   • 21. 11. 2022
   • iBobor 2022 - Obrázok 1
    Účasť našich žiakov – informatikov v medzinárodnej súťaži iBobor sa stáva tradíciou. Tento rok tiež nebol výnimkou. Naši prváci a druháci súťažili v kategórii Junior a tretiaci už postúpili o kategóriu vyššie do kategórie Senior. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
   • Šikanovanie, kriminalita a drogová trestná činnosť

   • 17. 11. 2022
   • Šikanovanie, kriminalita a drogová trestná činnosť - Obrázok 1
    Začiatkom novembra, dňa 2. novembra, sa naši prváci a druháci, formou prednášky spojenej s diskusiou, hlbšie oboznámili  nielen s problematiku šikanovania a kiberšikanovania, ale aj s otázkou kriminality mládeže a drogovej trestnej činnosti.
    Túto problematiku nám priblížil pán nadporučník Mgr. Marián Frývald z vnútorného oddelenia OR PZ Žilina.  Poučil nás o právnych následkoch protiprávneho konania ...
   • Cisco akadémia už aj v našej škole

   • 18. 11. 2021
   • V roku 2021 sa podpísaním zmuvy stala Súkromná stredná odborná škola  súčasťou Cisco akadémie.  Vzdelávací program Cisco sieťovej akadémie pripravuje kvalitných absolventov s analytickým myslením a zručnosťami, ktoré sú potrebné pri správe sieťových zariadení. Študenti tak získavajú najnovší vzdelávací obsah, dostávajú informácie, čo vyžaduje IT prax. Štúdiom Cisco sieťovej akadémie a možnosťou získať certifikát študenti zvyšujú svoju hodnotu na pracovnom trhu. Získanými vedomosťami sa im ľahšie prepája štúdium na strednej a vysokej škole a neskôr akademická a priemyseľná sféra.  
    Chceme našim žiakom poskytovať najkvalitnejšie vzdelanie, preto sme hrdí, že sme súčasťou Cisco akadémie a ideme do výučby sieťových technológií s plným nasadením.
   • Prednášky pod záštitou Národného podnikateľského centra

   • 11. 11. 2022
   • Prednášky pod záštitou Národného podnikateľského centra - Obrázok 1

    V dňoch 24.10 a 4. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnili odborné prednášky pre žiakov štvrtého ročníka pod záštitou Národného podnikateľského centra. Odborné prednášky viedol Mgr. Andrej Rybovič. V prednáškach sa zaoberal témami: "Podnikanie v dnešnom svete", kde prednášajúci priblížil žiakom podnikateľský nápad, ktorý tvorí 20 % úspechu a dôležité je „uviesť ho do života“. Témou ďalšieho stretnutia bol  "Business model Canvas v praxi". Canvas model načrtáva niekoľko možností, ako vytvoriť "stavebné kamene" na činnosť firmy. Tento praktický nástroj pomáha podporiť vzájomné porozumenie, diskusiu, kreativitu a analýzu.
     
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • RAS
  • avast
  • DXC
  • CEIT
  • Dofe
  • budfri
  • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
  • Albert Einstein
  • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • William Shakespear
  • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
  • Carl Rogers
   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola
    • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
    • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
    • 37982354
    • 2022245962
    • Ing. Gabriela Pažická
    • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
    • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
   • Prihlásenie