•                  Niečo o nás

   • Sme stredná škola, pružne reagujúca  na potreby trhu práce a záujmy žiakov. Sme stredná škola,  ktorá rozšírila ponuku vzdelávacích programov o zaujímavý, atraktívny, na trhu práce žiadaný odbor – informačné a digitálne technológie. Chceme motivovať snaživých mladých ľudí, chlapcov  i dievčatá a ponúknuť im široké možnosti uplatnenia sa v digitálnom svete, alebo v štúdiu na vysokých školách. Vzdelávanie nám robí radosť a našu prácu robíme s láskou a trpezlivosťou.

     

    Tak neváhaj a zoznám sa s našim novým informatickým odborom!

 • Najnovšie

  Novinky

   • Tešíme sa z 3. miesta

   • 19. 1. 2022
   • Tešíme sa z 3. miesta - Obrázok 1
    INEKO Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil nové rebríčky najlepších škôl na Slovensku. Poradie je zostavené podľa oblastí, v ktorých žiaci dosahujú najlepšie výsledky.

    Naša školička sa umiestnila v Žilinskom kraji medzi strednými odbornými školami na krásnom 3. mieste. Ďakujeme všetkým študentom a tešíme sa z vašich úspechov.
   • Olympiáda z anglického jazyka

   • 20. 1. 2022
   • Olympiáda z anglického jazyka - Obrázok 1

    V novembri 2021 sa na našej strednej škole uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku.

    Zúčastnili sa jej študenti 1. - 4. ročníka rozdelení do dvoch        kategórií podľa úrovne jazykových znalostí. 


    V prvej kategórii sa na prvých troch miestach umiestnili žiaci z 2.A triedy. 

    1. miesto: Benjamín Baránek.
    2. miesto: Tomáš Sobek
    3. miesto: Lukáš Piala

    Druhá kategória patrila dievčatám zo 4.A triedy. 

             1. miesto: Liudmila Dolianovska
             2. miesto: Emma Mikulíková
             

    Následne sa dňa 13. januára 2022 Benjamín Baránek úspešne  zúčastnil online okresného kola olympiády z ANJ, kde získal krásne 9. miesto.

    Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

   • Ruské slovo - školské kolo

   • 31. 1. 2022
   • Ruské slovo - školské kolo - Obrázok 1
    Tak, ako každý rok, aj v tomto roku na našej škole prebehlo školské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo. Témou tohto ročníka bol svet rozprávok, a tak sme si mohli zaspomínať na detské časy, keď nám spoločnosť robila Líštička sestrička, Tri medvede, Tri prasiatka, či Pampúšik alebo Repka. Ale zoznámili sme sa aj s málo známou rozprávkou o šťuke a levovi a vypočuli sme si aj básne, ktoré ospevujú rozprávku ako čarovný nástroj, ktorý nás učí dobru.

    Výsledky súťaže:

    1. miesto próza - jednotlivci  Terézia Kokošková (4.A) 
    1. miesto próza - kolektívy Viktória Trulíková a Radka Maťková (3.A)
    2. miesto próza - kolektívy Mária Martvoňová a Martina Štefúnová (4. A).

    Dievčatá, ktoré získali prvé miesto postupujú do krajského kola. Všetkým blahoželáme! Taktiež ďakujeme aj ostatným, ktorí svojou účasťou prispeli k dôstojnému priebehu súťaže na našej škole.
   • Olympiáda ľudských práv

   • 13. 1. 2022
   • Olympiáda ľudských práv - Obrázok 1

    Dňa 10. decembra
     sa na našej škole uskutočnila Olympiáda ľudských práv, ktorá prebiehala online cez školskú platformu Edupage. Olympiády sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov. 

    Žiaci s najlepšími výsledkami: 

    1. ročník:  Tomáš Špánik (62%)
    2. ročník:  Patrick Jaromír Grich (95,7%)  
    3. ročník:  Bianka Knapcová (88%)
    4. ročník:  Šimon Pečalka  (91,3%)   


    Do krajského kola postupuje Patrick Jaromír Grich a Šimon Pečalka (náhradník). Gratulujeme!

   • Ekonomická olympiáda

   • 10. 1. 2022

   • Ekonomická olympiáda - Obrázok 1
     

     

     

    Aj tento rok sa žiaci našej školy zúčastnili celoštátnej súťaže z ekonómie a financií – Ekonomickej olympiády, ktorú každoročne usporadúva INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz). K aktívnemu riešeniu otázok pristúpili všetky štyri ročníky. Súťaž prebiehala online formou v termíne od 6. 12. do 15.12. 2021.
    Problematika bola zameraná nielen na mikroekonómiu ale aj vybrané oblasti z makroekonómie. 

    Do krajského kola postupujú: 
    Patrik Grich, II.A
    Filip Vacula, II.A
    Ema Mikulíková, III.A
    Katarína Šošková, IV. A

    Gratulujeme!
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • RAS
  • avast
  • DXC
  • CEIT
  • Dofe
  • budfri
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers