•                  Niečo o nás

   • Sme stredná škola, pružne reagujúca  na potreby trhu práce a záujmy žiakov. Sme stredná škola,  ktorá rozšírila ponuku vzdelávacích programov o zaujímavý, atraktívny, na trhu práce žiadaný odbor – informačné a digitálne technológie. Chceme motivovať snaživých mladých ľudí, chlapcov  i dievčatá a ponúknuť im široké možnosti uplatnenia sa v digitálnom svete, alebo v štúdiu na vysokých školách. Vzdelávanie nám robí radosť a našu prácu robíme s láskou a trpezlivosťou.

     

    Tak neváhaj a zoznám sa s našim novým informatickým odborom!

 • Najnovšie

  Novinky

   • Ocenenie v rámci projektu DofE

   • 5. 10. 2022
   • Ocenenie v rámci projektu DofE - Obrázok 1

    Aj tento rok sa naša škola prostredníctvom viacerých účastníkov zapojila do celosvetového projektu DofE – medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Cieľom programu je rozvíjať v mladých ľuďoch charakterové vlastnosti ako samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť ap. Ide o dlhodobý program (6 - 18 mesiacov), kde účastník programu napĺňa svoje ciele v oblasti športu, rozvoja talentu, v dobrovoľníctve a dobrodružnej expedícii. Vytrvalosť a cieľavedomosť je hancou silou, ktorá priviedla k úspešnému záveru programu aj nášho žiaka tretieho ročníka – Benjamína Baránka. Benjamín si dňa 28. septembra osobne prevzal ocenenie v podobe bronzového pinu z rúk pani županky Eriky Jurinovej.

    Srdečne blahoželáme.

    Veľké poďakovanie patrí aj našim koordinátorkám programu Janke Rotterovej a Katke Harantovej za usmerňovanie v rámci programu, inšpiráciu, motiváciu a podporu počas celého programu. 

   • Európsky deň jazykov - 2022

   • 11. 10. 2022
   • Európsky deň jazykov - 2022 - Obrázok 1
     

    Európsky deň jazykov sme si spoločne pripomenuli 26. septembra. Žiaci všetkých ročníkov si pripravovali projekty na nimi vybrané témy súvisiace s anglicky hovoriacimi krajinami.

    V anglickom jazyku sme si tak vypočuli 22 žiackych skupín, ktoré pripravili rozmanité a pútavé prezentácie doplnené o videá, pesničky, zvukové stopy, neraz končiace kvízom pre počúvajúcich.

    Dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti o anglicky hovoriacich krajinách, o rozdieloch medzi britskou a americkou angličtinou,  o známych osobnostiach, sviatkoch či obľúbených seriáloch, interpretoch, jedlách, o NASA, o britskej kolonizácii a mnohé ďalšie výnimočnosti.

    Úroveň prezentácií bola skutočne excelentná, ...

   • Prednáška s archeológom Mgr. M. Furmanom, PhD.

   • 13. 10. 2022
   • Prednáška s archeológom Mgr. M. Furmanom, PhD. - Obrázok 1

    Dňa 5. októbra sme na hodine dejepisu privítali archeológa Mgr. Martina Furmana z Krajského pamiatkového úradu v Žiline, ktorý si pre našich prvákov pripravil zaujímavú prednášku o práci archeológa na Slovensku.

    Na úvod nás oboznámil s nevyhnutnou legislatívou, vďaka čomu sme sa dozvedeli, že po prírode a náleziskách nemôžeme chodiť s detektormi kovov, ale prirodzená zvedavosť, otvorené oči a nabitý mobil sú vítané :-) Dozvedeli sme sa o postupoch práce archeológa, o spôsoboch odkrývania archeologických nálezov a o ich dokumentácii.

    Najviac nás zaujali osobné príbehy pána Furmana o tom, ako ho privolali k unikátnemu pokladu na Liptove, ...

   • Attomat - jubilejný 10. ročník

   • 11. 10. 2022


   • Attomat - jubilejný 10. ročník - Obrázok 1
    Jubilejné 10. vydanie Attomatu prebehlo 27. septembra 2022.

    Ako už tradične, aj my sme sa zapojili do tejto online súťaže. Súťažili sme v kategórii OPEN. Žiak 3. A Filip Vacula získal 14 bodov, rovnako aj pani učiteľka Janka Pajgerová. Pri svojej premiérovej účasti sa nestratil ani Patrik Kuric (1. A) a získal krásnych 9 bodov. Veríme, že v budúcnosti sa k nám pripoja aj ďalší milovníci zábavných a logických matematických úloh.

    Súťaž je veľmi nápomocná k tomu, aby sme sa udržiavali v matematickej
    kondičke. Preto neváhajte a smelo do toho! Informácie o nasledujúcom kole súťaže včas zverejníme aj na našej stránke. Na záver už len poďakovanie organizátorom za tvorbu nápaditých úloh a všetkým menovaným za účasť a peknú reprezentáciu nášho kraja v celoslovenskej súťaži.
   • Európska noc výskumníkov

   • 5. 10. 2022
   • Európska noc výskumníkov - Obrázok 1
    Aj žiaci našej školy (2. a 3. ročník) mali možnosť zúčastniť sa festivalu - Európska noc výskumníkov 2022 v OC Mirage v Žiline.
    Organizátori pripravili množstvo stánkov, ktoré boli tematicky zamerané na matematiku, energie, robotov, vesmír a mnoho ďalšieho. Zaujímavé aktivity zamerané na moderné a aktuálne témy nám predstavila Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela, Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Asociácia pre mládež, vedu a techniku a iní hostia.
    Vďaka tejto skvelej akcii mali naši žiaci možnosť nahliadnuť do tajov vedy a techniky.
     
   • Prednáška s podnikateľkou

   • 30. 9. 2022
   • Prednáška s podnikateľkou - Obrázok 1

    Dňa 22. 9. sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili akcie pod názvom INSTRET (inšpiratívne stretnutie s podnikateľkou), ktorú pripravilo občianske združenie Cesty k podnikaniu. Svoje podnikateľské začiatky nám porozprávala pani Ivetka Hrabovská a predstavila nám svoj podnikateľský nápad – GENTLEJAM.
    Prednáška bola spojená aj s ochutnávkou tohto vynikajúceho džemu. Stretnutie bolo pre nás veľkým prínosom a nezabúdame na slová pani podnikateľky: „ Musíme byť výnimoční a mať v sebe vášeň pre náš nápad“.
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • RAS
  • avast
  • DXC
  • CEIT
  • Dofe
  • budfri
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers