•                  Niečo o nás

   • Sme stredná škola, pružne reagujúca  na potreby trhu práce a záujmy žiakov. Sme stredná škola,  ktorá rozšírila ponuku vzdelávacích programov o zaujímavý, atraktívny, na trhu práce žiadaný odbor – informačné a digitálne technológie. Chceme motivovať snaživých mladých ľudí, chlapcov  i dievčatá a ponúknuť im široké možnosti uplatnenia sa v digitálnom svete, alebo v štúdiu na vysokých školách. Vzdelávanie nám robí radosť a našu prácu robíme s láskou a trpezlivosťou.

     

    Tak neváhaj a zoznám sa s našim novým informatickým odborom!

 • Najnovšie

  Novinky

   • Trenčiansky robotický deň

   • 27. 11. 2023
   • Trenčiansky robotický deň - Obrázok 1

    9. 11. 2023 sa tri naše roboty zostavené zo stavebnice LEGO® MINDSTORMS® EV3 zúčastnili Trenčianskeho robotického dňa (TRD). Žiaci sa problematike programovania robotov venujú na krúžku Robotiky pod vedením p. Marťákovej a tretiaci už majú aj predmet robotika. 

   • Prednáška o ľudských právach

   • 27. 11. 2023
   • Prednáška o ľudských právach - Obrázok 1
    Dňa 15. 11. sa uskutočnila na našej škole prednáška na tému Obchodovanie s ľuďmiRodová rovnosť. Výchovno-vzdelávacie aktivity  zabezpečilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Pán lektor žiakom druhého ročníka  pôsobivo prepojil teóriu s praxou. V rámci problematiky Obchodovania s ľuďmi  bola upriamená pozornosť aj na prácu so stránkou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, sekcia  Služby – registrácia pred cestou do zahraničia. Všetci sme si z prednášky odniesli cenné informácie a rady.
     
   • Beh 17. november

   • 23. 11. 2023

   • Beh 17. november - Obrázok 1
    Dňa 10. novembra 2023 sa uskutočnil 57. ročník Behu 17. novembra 2023, ktorý je súčasťou Univerzitných športových dní 2023. Usporiadateľom bol Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity v Žiline. Trať pretekov viedla cez Veľký Diel, išlo o cezpoľný beh – trávnatý povrch. Aj žiaci našej školy mali možnosť zúčastniť sa a reprezentovať našu školu. Touto aktivitou sme zároveň podporili školský projekt: Šport študentom.
    Účastníci behu:
    Kristián Ondroš (1.r.)
    Matúš Daniš (2.r.)
    Ondrej Kutlík (2.r.)
    Matej Papučík (2.r.)
    Timur Málik (2.r.)
    Lukáš Michálek (3.r.)
    Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme za krásnu reprezentáciu!
    Výsledky súťaže: https://my.raceresult.com/266667/     
   • Olympiáda o Európskej únii

   • 8. 11. 2023
   • Olympiáda o Európskej únii - Obrázok 1
    Náš tím, zložený z tretiakov: Tomáš Špánik, Adam Vereš a Jakub Staňo, získali v Olympiáde o Európskej únii, ktorú organizovala Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
    Fakulta sociálnych vied, krásnych 22 bodov z 30. 

    Ďakujeme za reprezentáciu školy. 
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • RAS
  • avast
  • DXC
  • CEIT
  • Dofe
  • budfri
  • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
  • Albert Einstein
  • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • William Shakespear
  • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
  • Carl Rogers
   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola
    • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
    • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
    • 37982354
    • 2022245962
    • Ing. Gabriela Pažická
    • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
    • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
   • Prihlásenie